Økonomisk fuldmagt: Dette skal du være opmærksom på, når du varetager en andens økonomi

Økonomisk fuldmagt: Dette skal du være opmærksom på, når du varetager en andens økonomi

Økonomisk fuldmagt: Dette skal du være opmærksom på, når du varetager en andens økonomi
Udgivet den 25. jun. 2021

Del artiklen

Det kan være en god idé at oprette en fuldmagt, der giver en anden person ret til at handle eller træffe beslutninger på ens vegne, hvis man ikke længere er i stand til det.

Som fuldmægtig er det dog vigtigt, at du dokumenterer dine handlinger, så du undgår at havne i problemer med SKAT.

Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt er et juridisk dokument, der giver en fuldmægtig ret til at handle på fuldmagtgivers vegne. Det kan både være en generalfuldmagt, der giver den fuldmægtige ret til at foretage alle handlinger og træffe alle beslutninger på vegne af fuldmagtsgiver, eller det kan være en specialfuldmagt, der kun giver den fuldmægtige ret til at foretage visse handlinger på vegne af fuldmagtsgiver.

En typisk specialfuldmagt er en bankfuldmagt, der giver den fuldmægtige ret til at varetage fuldmagtgivers økonomi. Selvom du har fuldmagt til at foretage økonomiske handlinger for fuldmagtgiver, er det dog vigtigt, at du også sørger for at have dokumentationen i orden, når du eksempelvis foretager kontanthævninger, bruger fuldmagtgivers kreditkort, eller betaler via netbank.

Det er vigtigt, at du kan redegøre for dine handlinger

Som fuldmægtig kan du risikere at havne i problemer med SKAT, hvis du igennem en længere årrække har brugt penge på vegne af fuldmagtgiver. For hvis du ikke kan redegøre for, hvad pengene er blevet brugt til, så kan du risikere, at SKAT anser disse beløb eller indkøb som gaver til dig selv, og at de kræver, at der skal betales gaveafgift. Er du ikke nærtstående familiemedlem (barn eller forælder) men f.eks. søskende, så er afgiften indkomstskat.

Lav et regnskab

Vi ser jævnligt sager, hvor fuldmægtige får problemer med SKAT, og det er vores oplevelse, at det er et område, som SKAT har særligt fokus på i øjeblikket.

Derfor anbefaler vi, at du fører nøje regnskab og gemmer fakturaer vedrørende de penge, du hæver eller bruger på vegne af fuldmagtgiver. Ofte vil det være svært at redegøre for fuldmagtgivers økonomi over en lang årrække, så regnskabet er en god måde for dig at dokumentere og sandsynliggøre, at hævninger og indkøb foretaget af dig, ikke har været gaver til dig selv.   

Regnskabet behøver ikke at være kompliceret, men kan opstilles helt enkelt i Excel. Bilag kan gemmes i kronologisk orden.   

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller til din egen situation, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk