Nye skilsmisseregler i ægteskabsloven 2020

Nye skilsmisseregler i ægteskabsloven 2020

Nye skilsmisseregler i ægteskabsloven 2020
Udgivet den 10. jun. 2020

Del artiklen

Den 1. april 2019 trådte en ny ægteskabslov i kraft. Dele af loven, som omhandler skilsmisse, er sidenhen blevet kritiseret af fagfolk og advokater, og derfor træder visse ændringer i kraft fra den 1. juli 2020. I denne artikel kan du læse om de nye regler og få overblik over skilsmissesystemet.

Refleksionsperioden afskaffes

I 2019 indførte man i ægteskabsloven en refleksionsperiode på 3 måneder, for forældre som ønskede at blive skilt. Formålet med refleksionsperioden var, at ægtefællerne fik tid til eftertanke og blev klogere på den betydning, en skilsmisse har for et barn. Refleksionsperioden er sidenhen blevet kritiseret for at være årsag til unødvendig konfliktoptrapning og for at have betydeligt større negative konsekvenser for børnene.

Fra den 1. juli 2020 afskaffes refleksionsperioden, og man kan blive skilt med øjeblikkelig virkning. Tidligere skulle man gennemgå et obligatorisk digitalt læringsforløb, for at opfylde betingelserne for at få direkte skilsmisse uden forudgående separation. Læringsforløbet er fortsat et tilbud, men det er ikke længere obligatorisk.

Det er op til jer forældre at beslutte, hvem der er bopælsforælder og hvem der er samværsforælder. Hvis I er uenige, kan I få hjælp i Familieretshuset eller Familieretten.

Familieretshuset

Statsforvaltningen, som før tog sig af skilsmisser, bopælssager og samværssager, har ændret navn til Familieretshuset. I modsætning til statsforvaltningen, vil Familieretshuset kun behandle familiesager.

I Familieretshuset vil alle sager om skilsmisser, separationer, bopælssager, forældremyndighedssager og samværssager fremover blive administreret. Familieretshuset vil være indgangen til systemet for forældre, som ønsker at blive skilt, og her vil alle sager bliver screenet. I screeningsprocessen undersøger man den enkelte families behov, så familien efterfølgende får det bedst mulige sagsforløb.

Familieretten

Familieretten er en selvstændig del i byretterne. I Familieretten vil en dommer træffe afgørelse i de komplekse og konfliktfyldte sager samt i nogle af de sager, hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset. Det kan f.eks. være i skilsmissesager, hvor der er problemer med misbrug eller vold.

Børneenheden

I skilsmissesystemet er det altafgørende hensyn i skilsmissesager hensynet til barnet. Der er derfor indføjet en formålsbestemmelse i forældreansvarsloven, som sikrer, at barnet altid vægtes højest. Der skal være fokus på barnets trivsel gennem hele forløbet, og derfor blev der i april 2019 oprettet en særlig børneenhed, som skal tage hånd om barnet. Enheden skal f.eks. sørge for, at barnet altid har en voksen at tale med og spørge til råds. I enheden er der også børnesagkyndige, der sørger for, at børnene bliver inddraget tidligt i forløbet på en skånsom måde.

Ligeværdigt forældreskab

Reglerne for skilsmissefamilier skal ligeledes gøre det muligt, at enige forældre kan være forældre på lige fod.

Skilte forældre skal have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. I praksis er det sådan, at barnet fortsat har sin adresse ét sted, men forældrene krydser af i en rubrik, at de har valgt delt bopæl.

Forældre, hvor børnene har delt bopæl, vil også dele børne- og ungeydelsen lige.

Kontakt en ekspert på området

Hvis du har brug for hjælp til at forstå den nye skilsmisselov, eller ønsker rådgivning om din retsstilling og dine muligheder, er du velkommen til at kontakte vores specialister på området.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk