Nye regler for forældrekøb

Gå tilbage

Nye regler for forældrekøb

Afspil video

I maj 2017 blev boligskattereformen vedtaget og i forbindelse med, at den bliver implementeret kommer der nye regler for overdragelse af forældrekøb. 

Der sættes et stop for de hidtidige regler om, at man kan overdrage en forældrekøbt lejlighed til 15% under den offentlige vurdering.

De hidtidige regler opfattes som et ”skattehul”, idet man som ejer normalt beskattes af avancen ved et ejendomssalg, hvis man ikke selv har beboet boligen. De seneste år har man som forældre og ejere af en forældrekøbslejlighed fået en betydelig skatterabat, når ejerlejligheden blev overdraget efter de hidtidige regler.

De offentlige vurderinger vil stige

I 2. kvartal 2019 vil SKAT fremsende de nye ejendomsvurderinger ud til boligejerne.

De nye offentlige vurderinger for ejerlejligheder vil være højere end de nuværende, idet de nye vurderinger forventes at ville stige som følge af de seneste års stigende boligpriser især i hovedstadsområdet, København og Århus. 

SKAT har tidligere meldt ud, at de har undervurderet værdien af særlig byggegrundene for etagebyggeri med op til ca. 400%. Det er derfor ikke ligegyldigt, om man benytter den nye eller gamle vurdering til overdragelse af en forældrekøbt lejlighed, og det er samtidig slut med en skattebegunstiget overdragelse, når skattereformen er blevet endeligt implementeret.

Har parterne indbyrdes aftalt, at forældrekøbslejligheden skal overdrages til ens barn eller en helt tredje som bebor lejligheden, bør det derfor ske snart. Er man ejer af en projektlejlighed, kan man stå i den situation, at man endnu ikke har en offentlig vurdering, og så må man tålmodigt vente, indtil den nye vurdering fremsendes.

Familielån

At muligheden for at overdrage ejendommen på gunstige vilkår forsvinder, betyder formentlig, at vi i den kommende tid vil se ganske mange familieoverdragelser af fast ejendom.

Det er stadig muligt i forbindelse med en overdragelse af forældrekøb at finansiere overdragelsen med et rentefrit familielån.

Det er muligt at låne et familiemedlem et beløb rente- og afdragsfrit, såfremt der er tale om et reelt gældsforhold, og i netop den forbindelse skal der udarbejdes et gældsbrev. Det er dog ikke nødvendigt, at der laves en afdragsplan for lånet. Lånet skal blot have en forfaldsdato.

Nedbringelse af gælden – årlige gaver

Det er en mulighed at nedskrive gælden med årlige afgiftsfrie pengegaver. Det er dog vigtigt, at man passer på med, at disse pengegaver ikke gives systematisk og at denne nedskrivning af gælden ikke fremgår af gældsbrevet, idet denne systematik vil blive betragtet som en større pengegave som dermed udløser en gaveafgift på 15%.

Det er vigtig at være opmærksom på, at begge forældre kan give en årlig pengegave, og på den baggrund er det en fordel med to familielån, således at man kan se, hvem gaven er fra. Det er således muligt at nedskrive gælden løbende og på den måde give forskud på en eventuel arv, uden at det udløser beskatning.

Har du spørgsmål til de nye regler for forældrekøb, er du velkommen til at kontakte advokat Nete Dahl-Sørensen, som sidder i Hillerød, på nds@wtc-law.dk eller advokat Ditte Kjeldgaard på dk@wtc-law.dk i Helsingør.