fbpx

Kan man opsige en vicevært, der bor til leje i ejendommen?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Kan man opsige en vicevært, der bor til leje i ejendommen?

Kan man opsige en vicevært, der bor til leje i ejendommen?

Det korte svar er ja. Det lidt længere svar er, at du skal være opmærksom på en lang række regler og betingelser, før du bevæger dig ud afskedigelsen af en vicevært (ejendomsfunktionær), der ikke gør sit arbejde godt nok.

Ansættelsesretlige regler

For det første skal du som udlejer og arbejdsgiver være opmærksom på, hvilke ansættelsesretlige regler, der gælder på området. Således skal du sætte dig ind i både ansættelsesaftalens vilkår og bestemmelser i eventuelt relevante overenskomster. Er viceværten ansat af det offentlige eller af visse selvejende instutioner, gælder desuden forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelsespligt mv.

Omfatter viceværtens arbejde opgaver af mere administrativ eller ledende karakter, kan han i øvrigt være omfattet af funktionærlovens regler. I så fald gælder eksempelvis særlige lovfæstede regler om opsigelsesvarsel, opsigelsesbegrundelse, ret til at bebo tjenesteboligen i indtil 1 måned efter fratræden, fratrædelsesgodtgørelse og godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Lejelovgivningens regler

For det andet regulerer lejeloven, hvornår man kan opsige en lejekontrakt med en vicevært, som både bor og arbejder i ejendommen.

Af lejelovens § 83 fremgår det således, at viceværtsboligen kan opsiges, når følgende betingelser alle er opfyldt:

  • Lejeren af lejligheden skal siden lejeaftalens indgåelse have været antaget som funktionær ved ejendommens drift til viceværtsarbejde.
  • Det skal være væsentligt for arbejdets udførelse, at viceværten bor i ejendommen.
  • Udlejeren skal kunne godtgøre, at arbejdet ikke har været udført på tilfredsstillende måde.
  • Ved genudlejning efter opsigelsen skal lejligheden benyttes af den nye vicevært.

Ovennævnte betingelser indebærer bl.a. at viceværtsaftalen skal være indgået i nær tilknytning til indgåelsen af lejeaftalen.

Endvidere kan opsigelsen af lejekontrakten efter omstændighederne være ugyldig, hvis viceværtens arbejde lige så vel kunne være udført af eksempelvis et eksternt ejendomsfirma.

Baggrunden for disse lejerbeskyttende regler er bl.a., at den særlige opsigelsesregel vedrørende viceværter ikke skal kunne bruges til omgåelse af lejelovens normale opsigelsesregler.

Hvis ejendommen har en beboerrepræsentation, har beboerrepræsentanterne i øvrigt ret til at blive orienteret om udlejerens ansættelse og afskedigelse af viceværter.

Hvad kan der ske, hvis udlejer ikke har styr på reglerne?

Fyres en vicevært uden en tilstrækkelig begrundelse, kan han efter de ansættelsesretlige regler bl.a. have krav på en betydelig godtgørelse. Opsiges en viceværts lejekontrakt uberettiget, kan viceværten efter omstændighederne have krav på at blive boende – eller krav på erstatning for sit tab i anledning af en eventuel fraflytning. Finder lejelovens særlige regler om opsigelse af viceværtsboliger ikke anvendelse, kan du udelukkende gøre brug af de almindelige opsigelsesregler i lejeloven.

Hvordan sikrer du dig som udlejer?

Som udlejer bør du først og fremmest sætte dig grundigt ind i både de ansættelesretlige og lejeretlige regler på området. Dernæst bør du ud fra viceværtens arbejdsopgaver vurdere risikoen for, at viceværtens lejemål ikke ville kunne opsiges og sikre dig, at lejekontrakt mv. er juridisk holdbar. Ydermere bør du af bevismæssige årsager sørge for skriftligt at påtale viceværtens eventuelle tilsidesættelser af sine pligter. Endelig skal du være opmærksom på, at der stilles særlige indholdskrav til opsigelser efter lejeloven.

Få hjælp af WTC advokaterne

Er du udlejer eller vicevært, og har du brug for hjælp til en konkret sag, er du velkommen til at kontakte os. 

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt en ekspert på området

René Wøhler

René Wøhler

Advokat og partner (H)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)