Hvorfor vælge en skilsmisseadvokat, når du skal skilles!

Gå tilbage

Hvorfor vælge en skilsmisseadvokat, når du skal skilles!

Som advokat kan vi ikke være specialister inden for flere juridiske områder – det er desværre umuligt. Du bør søge rådgivning om skilsmisse hos en skilsmisseadvokat – lige så vel som du bør gå til næse- øre- halslæge, hvis du har problemer med din hals.

Hos WTC advokaterne er vi en afdeling med 4 skilsmisseadvokater, som hovedsageligt beskæftiger sig med sager om bodeling og skilsmisse samt sager om børn.

Vi er juridiske specialister inden for sager om bodeling og skilsmisse/separation og har mange års erfaring med at varetage sager om bodeling og de mange andre problemstillinger, der følger med en skilsmisse.

Vi kan bistå dig i retssager om separation eller skilsmisse, herunder tvister om ægtefællebidrag m.v.

I forbindelse med selve bodelingen rådgiver vi om, hvilke rettigheder du har samt varetager dine interesser ved forhandling med modparten. Du afgør naturligvis selv, hvilke løsninger der er de rigtige for dig, men det er vigtigt, at du kender dine rettigheder. Når der er opnået enighed, udfærdiger vi bodelingsaftalen, så aftalen bliver juridisk holdbar og kan håndhæves.

I mange skilsmisser opstår der uenighed om børnene, herunder samvær, bopæl og forældremyndighed. Vi deltager i møder i Familieretshuset, og bistår dig ved retssager om bopæl og forældremyndighed. Vi rådgiver og vurderer din mulighed for at få medhold i sagen.

Vores solide erfaring og indgående kendskab til lovgivningen gør, at vi kan yde den optimale rådgivning, som giver dig et bedre grundlag for at træffe de rigtige beslutninger og indgå fordelagtige aftaler. Det er væsentligt, at du ikke indgår en dårlig aftale på grund af manglende indsigt i dine rettigheder og muligheder. Vi rådgiver dig om dine rettigheder og vejleder dig om mulighederne samt fordele og ulemper ved forskellige forligsmuligheder.

På grund af mange års erfaring som skilsmisseadvokater ved vi, at vi skal varetage mange forskellige hensyn, og at en aftale, som alene er baseret på juraen, ikke altid er den bedste løsning for dig.

Det er vores erfaring er, at det er bedst at få løst tvisterne, uden at I ender i en unødig stor konflikt, som er opslidende for jer. Vi rådgiver ud fra en forudsætning om, at udgiften til advokatbistand skal stå mål med resultatet.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende skilsmisse, er du velkommen til at kontakte advokat Ditte Kjeldgaard, Helsingør, tlf. 48220040.