fbpx

Hvor meget arver dine efterladte, når afgiften er betalt?

Hvor meget arver dine efterladte, når afgiften er betalt?

Hvor meget arver dine efterladte, når afgiften er betalt?

Del artiklen

Når en arv skal fordeles, får staten del i denne via boafgiften (tidligere arveafgift). Men hvor meget er der egentlig tilbage til de efterladte, når staten har fået sin del?

Det kan være svært at overskue, hvordan arven vil blive fordelt, og hvad der er tilbage til de efterladte. Hvad er huset værd, er der penge tilbage på pensionen og er aktierne mon steget eller faldet i værdi?

Der er dog nogle overvejelser du kan gøre, for at sikre at arven bliver fordelt efter dine ønsker og at dine efterladte får mest muligt ud af din arv. Det er vigtigt, at dette dokumenteres i dit testamente.

Tag stilling til din arv

For eksempel er det en mulighed at give noget af arven til et godt formål, hvorpå der ikke beregnes boafgift. Så i stedet for at give pengene til staten, kan du vælge at give pengene til et velgørende formål efter eget ønske. En sidegevinst er, at dine efterladte kan få del i mere af din arv.

Dette illustreres i nedenstående eksempel:

  • Ingen stillingtagen til boafgift

Onkel Anders efterlader sig kr. 1 million ved sin død. Nevøen Rasmus er eneste arving. Da Rasmus ikke hører til onkel Anders’ nærmeste familie, skal han betale 15% i boafgift samt en tillægsafgift på 25% til staten.

Der er et bundfradrag på kr. 301.900 (i 2020), som bliver fratrukket, og Rasmus arver derfor ca. kr. 671.400. Resten af beløbet går til staten.

  • Stillingtagen til boafgift

Onkel Anders efterlader sig kr. 1 million, men nu har han besluttet, at Rasmus skal arve kontant kr. 671.400, hvilket svarer til det beløb, han fik i det første eksempel. Resten af arven skal gå til en alment velgørende forening.

Boet skal nu kun betale afgift af kr. 671.400 (Rasmus’ arv), hvilket giver en afgift på ca. kr. 209.400. Det beløb Rasmus arver, kr. 671.400, samt afgiften heraf – i alt kr. 880.800 – trækkes fra den samlede million. Der er så stadig penge tilbage, godt kr. 119.200, og de går til den velgørende forening.

Beregning af boafgift

Boafgiften varierer og afhænger af  familieforholdet mellem afdøde og arving.

Ægtefæller betaler ingen boafgift.

Børn, der arver efter deres forældre, bedsteforældre og stedforældre (under særlige omstændigheder også plejeforældre) betaler 15% boafgift af arven. Dog kun af den del af de samlede værdier, der overstiger det generelle bundfradrag. Bundfradraget er i 2020 kr. 301.900.

Samlevende, som har levet sammen i min. 2 år, betaler samme afgift som børn.

Arvinger uden for den nærmeste familie, f.eks. nevøer og niecer, gode venner, tanter og onkler m.fl., betaler først 15% og derefter en tillægsafgift på 25%.

Der beregnes ingen boafgift for godkendte alment velgørende foreninger eller institutioner.

Se i øvrigt listen over godkendte foreninger på skat.dk.

Brug professionel rådgivning

Det kan være svært at overskue værdien i ens bo og hvad man efterlader sig til arvingerne. Ligesom beregning af boafgiften kan have forskellige konsekvenser.

Derfor anbefaler vi, at der søges professionel rådgivning hos en advokat, når der skal overvejes fordeling af arv og eventuelt oprettes testamente.

Vi kender arvereglerne, reglerne om skifte af dødsboer og reglerne om oprettelse af testamente. Vi er således i stand til at hjælpe vores klienter, så de er sikret, at arven falder til de rigtige.

Kontakt en ekspert på området

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk