Hvad er bodeling?

Hvad er bodeling?

Hvad er bodeling?
Udgivet den 3. jun. 2024

Del artiklen

En bodeling er den deling af aktiver og gæld, der foretages i forbindelse med en separation eller skilsmisse. Der skal ske en deling af fællesboet i form af en opgørelse og fordeling af alle jeres værdier og gældsforpligtelser.

Hvordan opgøres fællesboet?

Når I gifter jer, opstår der et fællesbo, som består af alle jeres værdier og gæld. I forbindelse med separation eller skilsmisse skal I lave en bodeling, hvor I hver især udtager værdier svarende til halvdelen af den samlede formue (fællesboet). Fællesboet/formuen opdeles i hver af jeres bodele, som er de værdier og gældforpligtelser, som I hver især har. Der foretages en beregning af nettobodelene, dvs. værdien af jeres respektive aktiver fratrukket gælden. Værdien af de to bodele lægges sammen og udgør fællesboet. En negativ bodel indgår ikke i delingen med negativ værdi men med kr. 0. Herefter skal aktiverne og gældsforpligtelserne fordeles imellem ægtefællerne, som hver skal udtage værdi svarende til halvdelen af formuen.

Skriftlig bodelingsaftale

For at sikre bevis for jeres aftale om bodeling bør I altid udfærdige en skriftlig bodelingsaftale. Uden en skriftlig bodelingsaftale er det umuligt efterfølgende at bevise, hvad der er aftalt – særligt hvis der er forløbet nogle år.

Hvad skal bodelingsaftalen indeholde?

Alle væsentlige værdier (aktiver) og gæld bør være nævnt i bodelingsaftalen med værdiansættelse samt med angivelse af, hvem af jer der overtager aktivet.

Bodelingsaftalen skal også indeholde bestemmelse om, hvem af ægtefællerne der afholder fællesudgifterne, indtil værdierne og gælden er endeligt fordelt.

Fælles gæld giver anledning til særlige udfordringer. Læs mere her: Hvad betyder solidarisk hæftelse – hvordan er hæftelsen for fælles gæld?

Hvornår skal bodelingsaftalen indgås?

I skal indgå en bodelingsaftale i umiddelbar forbindelse med separationen/skilsmissen. Der kan opstå mange uoverensstemmelser, hvis I venter for længe, og dermed bliver det vanskeligt at få foretaget værdiansættelser.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk