Giftes for pengenes skyld – eller ej?

Gå tilbage

Giftes for pengenes skyld – eller ej?

Tidligere giftede man sig, når det ”gik galt”. I dag er der mange, der gifter sig for at sikre hinanden økonomisk, altså for pengenes skyld – men er det altid nødvendigt?

Hvis man som ugifte lader sig registrere som samlevere hos ATP(Arbejdsmarkedets Tillægs Pension) udløses der et engangsbeløb på 50.000 kroner, hvis ens samlever dør. Se også faktaboxen nederst.

I Danmark er der rigtig mange ugifte par, mere end en halv million. Men ikke mange har registreret sig som samlevere hos ATP, faktisk kun omkring 10 %.

Så selv om I går og sparer op til brylluppet og regner med at skulle giftes snart, så sørg alligevel for allerede nu at lade jer registrere hos ATP.

Når I er gift er I automatisk omfattet af ordningen, men der er jo ikke nogen grund til at vente. Så er I kærester og bor sammen uden at være gift, skal I selv sørge for at registrere hinanden som samlevere hos ATP.

Det er ikke nok, at I har været registreret på samme bopæl, og der er ingen hjælp at hente, hvis man først kommer efter dødsfaldet og siger at I jo egentlig altid havde tænkt på lige at få skrevet til ATP om det her.

Og når I så er i gang med papirarbejdet, så overvej, om Ikke I også skal have et testamentet. Mange ugifte sikrer ikke hinanden og selv om rigtig mange godt ved, at uden testamente, så arver man intet, når man ikke er gift – ja, så får man det ikke lige gjort. Ved oprettelse af udvidet samlevertestamente kan man sikre hinanden rigtig godt.

Men er uheldet ude og falder den ene bort uden først at have oprettet testamente, så risikerer den anden at måtte ”gå fra hus og hjem”. Det nemmeste er at gifte sig, for så er man som ægte-fælle bedre stillet arvemæssigt – og man skal heller ikke betale boafgift (tidligere arveafgift).

Men også ægtefæller bør overveje at oprettet testamente – især hvis der er ”dine børn” og ”mine børn”.

Vi anbefaler altid, at man i forbindelse med overvejelser om testamente eller fordeling af arv tager kontakt til en advokat, der kender lovgivningen og har erfaringen indenfor arveretten og familieretten, således man bedst er sikret, at ens ønsker nu også bliver opfyldt, og at man sikrer dem, man gerne vil sikre.

Har I spørgsmål eller behov for rådgivning, er I velkomne til at kontakte advokat Lone Mørch på lm@wtc.dk eller på telefon 48 22 00 40

For at få ret til engangsbeløbet skal man som samlevere opfylde en række betingelser:

  • I skal være registerede som samlevere inden dødsfaldet
  • I skal have boet sammen på fælles folkeregisteradresse de seneste to år før dødsfaldet
  • I skal opfylde betingelserne for at kunne indgå ægteskab eller registreret partnerskab de seneste to år forud for dødsfaldet
  • Desuden skal afdøde have været medlem af ATP-ordningen i sammenlagt to år og betalt fuldt års-bidrag til ATP i to år efter januar 2002

Kun hvis afdøde er under 66 år sker der fuld udbetaling fra ATP. For en person mellem 66 og 70 år bliver beløbet gradvist sat ned. Hvis afdøde var fyldt 70 år bliver, der ikke udbetalt noget engangsbeløb

Når beløbet udbetales bliver der trukket en afgift på 40 procent.