Arven gik til niecen i strid med afdødes ønske!

Gå tilbage

Arven gik til niecen i strid med afdødes ønske!

Retten fastslog i en ny dom, at et testamente skulle forstås efter ordlyden, selvom det var i strid med afdødes hensigt med testamentet.

Et barnløst ægtepar havde oprettet et testamente, hvor de sikrede hinanden således, at uanset hvem af dem, der først døde, skulle længstlevende arve alt efter førstafdøde. Det er helt i overensstemmelse med arvelovens regler.

Samtidig havde ægtefællerne bestemt, at når længstlevende døde, skulle arven tilfalde en niece. I tes­tamentet var også en bestemmelse, hvoraf det fremgik, at længstlevende frit kunne ændre bestemmelserne i dette testamente ”for så vidt angår arven efter længstlevende.”

Da den første af ægtefællerne afgik ved døden, overtog den længstlevende hele boet i henhold til testamentet. Efterfølgende ændrede den længstlevende testamentet sådan, at længstlevende begunstigede A og B i testamentet i stedet for niecen. Da den længstlevende døde, opstod der uenighed om, hvorvidt niecen var berettiget til at arve halvdelen af boet, eller om hele boet skulle tilfalde A og B.

Landsretten konkluderede, at formuleringen vedrørende den længstlevendes mulighed for at ændre testamentet, ”for så vidt angår arven efter længstlevende”, begrænsede længstlevendes mulighed for at ændre testamentet udover halvdelen.

Der var ingen tvivl om, at ægtefællerne havde haft til hensigt, at den længstlevende frit kunne ændre testamentet, for så vidt angår hele formuen, som længstlevende faktisk havde gjort.

For at undgå uklare formuleringer af testamenter bør man søge rådgivning hos en advokat, som er specialist i udfærdigelse af testamenter.

Har du spørgsmål til denne artikel, er du velkommen til at kontakte advokat Nete Dahl-Sørensen på nds@wtc.dk  (Hillerød) eller advokat Ditte Kjeldgaard på dk@wtc.dk (Helsingør).