Det skal du være opmærksom på, inden I laver en aftale om børnebidrag

Det skal du være opmærksom på, inden I laver en aftale om børnebidrag

Det skal du være opmærksom på, inden I laver en aftale om børnebidrag
Udgivet den 2. jun. 2021

Del artiklen

Aftaler om børnebidrag kan være svære at ændre, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på formuleringen i aftalen, der kan være afgørende for dine muligheder for senere at få sat bidraget op eller ned.

Er I enige om bidragets størrelse?

Hvis I ikke er enige om børnebidragets størrelse, kan Familieretshuset fastsætte bidraget for jer. Her skal du være opmærksom på, at Familieretshuset anvender bestemte retningslinjer, når de fastsætter bidragets størrelse, da det beregnes ud fra betalerens indkomst, og hvor mange børn betaleren har. Det har derfor ingen betydning, hvad modtageren af børnebidraget tjener, eller hvad betalers eller modtagers nye ægtefælle eller samlever tjener.

Hvis Familieretshuset fastsætter bidraget, kan det også ændres af Familieretshuset (jf. § 16 i Børnebidragsloven), hvis der eksempelvis er sket ændring i betalers indkomst, eller i antallet af børn betaler har forsørgelsespligt overfor, eller hvis samværsordningen ændres. Her skal du ansøge Familieretshuset om en ændring af børnebidragets størrelse, der vurderes ud fra samme parametre og retningslinjer, som det gjorde til at starte med, dvs. betalerens indkomst og antallet af børn. Hvis I er enige om bidragets størrelse, kan I selv lave en aftale, der passer til jeres familiemæssige- og økonomiske situation. Hvis I vælger denne løsning, skal du dog være opmærksom på, at aftalen kan være svær at ændre igen.

Ændring i aftale om børnebidrag

Udgifterne til børnene, ligesom forældrenes indtægt eller familiemæssige sammensætning, kan ændre sig med tiden, og det er ikke unormalt, at den ene forælder på et tidspunkt ønsker at få børnebidraget sat op eller ned.

Hvis I selv har lavet aftalen om børnebidrag, kan bidraget som udgangspunkt kun ændres efter § 17 i Børnebidragsloven. Det betyder, at aftalen kun kan ændres, hvis

  • aftalen vurderes at være åbenbart urimelig
  • hvis forholdende har ændret sig væsentligt, eller
  • hvis aftalen strider imod, hvad der er bedst for barnet.

Der skal med andre ord meget til, at en aftale kan blive ændret af Familieretshuset. Vi har set forskellige eksempler på sager, hvor forældre selv har lavet en aftale uden advokatbistand, og hvor den ene part efterfølgende ikke kunne få sat børnebidraget op eller ned.  

Der var f.eks. et forældrepar, der var enige om, at manden skulle betale et fast beløb som bidrag til deres 3 børn. Beløbet udgjorde halvdelen af udgifterne til privatskoler, børnehave og dyre fritidsinteresser mv. Da børnene blev større, og udgifterne til børnene faldt betydeligt, ansøgte faren om at få nedsat bidragets størrelse – dette blev afvist, fordi Familieretshuset vurderede, at forholdende ikke havde ændret sig væsentligt.

Få rådgivning, når I laver en aftale

Vi anbefaler, at du kontakter en advokat, når I skal indgå en aftale om børnebidrag. Advokaten rådgiver dig blandt andet om konsekvenserne af forskellige formuleringer og af den aftale, som du har tænkt dig at indgå.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk