Datatilsynet kritiserer arbejdsgiver for at dele unødvendige oplysninger om en medarbejders afskedigelse

Datatilsynet kritiserer arbejdsgiver for at dele unødvendige oplysninger om en medarbejders afskedigelse

Datatilsynet kritiserer arbejdsgiver for at dele unødvendige oplysninger om en medarbejders afskedigelse
Udgivet den 29. maj. 2023

Del artiklen

Beskyttelse af personlige oplysninger og privatliv er vigtige faktorer i et trygt arbejdsmiljø. Datatilsynet har for nyligt udtalt kritik, hvor en arbejdsgiver delte for mange oplysninger om en medarbejders afskedigelse. Dette rejser vigtige spørgsmål om grænserne mellem arbejdsgiverens legitime interesser og individets ret til privatliv.

Ifølge Datatilsynet valgte arbejdsgiveren at orientere hele arbejdspladsen om, at medarbejderen var blevet afskediget blandt andet på grund af samarbejdsvanskeligheder. Datatilsynet kom frem til, at arbejdsgiveren gik for langt og delte unødvendige oplysninger om baggrunden for medarbejderens afskedigelse. Selvom arbejdsgiverens formål var at undgå rygtedannelse, vurderede Datatilsynet, at hensynet til den afskedigede medarbejders privatliv skulle veje tungere.

Læs også: Beskyttelse af personoplysninger på arbejdet: Hvor går grænsen?

Datatilsynet har også påpeget, at orienteringen blev sendt til en bredere kreds af personer end nødvendigt, og at der blev videregivet detaljerede oplysninger om baggrunden for medarbejderens afskedigelse. Dette overskred grænserne for, hvad der var nødvendigt og passende i forhold til formålet med orienteringen. Ved at dele sådanne oplysninger øges risikoen for rygtedannelse og skade på den pågældende medarbejders omdømme.

Arbejdsgivere bør altid respektere medarbejdernes ret til privatlivets fred og kun dele relevante og nødvendige oplysninger i forbindelse med en afskedigelse.

Beskyttelse af personoplysninger er afgørende, og arbejdsgivere skal derfor være opmærksomme på at overholde gældende databeskyttelsesregler og sikre, at de kun deler personoplysninger, når det er nødvendigt og i overensstemmelse med lovgivningen.

Læs hele afgørelsen her.

Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i ansættelsesforhold.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk