6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

Gå tilbage

6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

testamente-gratis

Hvem får forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør? Og har du helt styr på, hvem der arver dig? Med et testamente og et børnetestamente får du indflydelse på begge dele. I denne artikel giver vi 6 gode råd til, hvordan du sikrer dine børn og din ægtefælle eller samlever bedst.

Hvad sker der med børnenes arv, hvis de er under 18 år?

Børnenes arv skal stå i en forvaltningsafdeling i en bank, hvor den administreres og investeres efter helt faste regler. Den efterlevende forælder har ikke rådighed over arven. Man kan søge om at få frigivet en del af arven, hvis børnene har behov for midlerne, men Familieretshuset skal vurdere, om det er til gavn for barnet, og de er påpasselige med at frigive midler.

Du kan læse mere om at få frigivet båndlagt arv på Familieretshusets hjemmeside her.

Selv om dit barn f.eks. er et stort fodboldtalent og har behov for penge til udvikling af dette talent, er der eksempler på, at børnene ikke har fået lov til at få udbetalt en del af deres arv for at sikre talentet. De må derfor skaffe penge på en anden måde.

Kan børn arve fast ejendom?

Som udgangspunkt kan børn ikke arve fast ejendom. Det kan derfor blive nødvendigt for den længstlevende forælder at sælge familiens bolig for at skaffe penge til børnenes arv. Hvis børn skal overtage fast ejendom, skal Familieretshuset godkende det.

Hvad sker der med børnenes arv, når de fylder 18 år?

Børnene får udbetalt deres arv, når de fylder 18 år. Herefter kan de bruge arven, som de vil. Hvis man vil sikre, at arven først udbetales senere til børnene og eventuelt kun kan anvendes til visse formål, som for eksempel bolig og uddannelse, kan arven båndlæggelse i en periode til børnene f.eks. er blevet 21 år eller ældre.

Med et testamente kan det også sikres, at børnenes arv efter jer ikke skal deles med deres kommende ægtefælle i tilfælde af en skilsmisse.

Den sidste vilje bliver kun det sidste ord, hvis det står sort på hvidt

Hvem skal tage sig af jeres børn, hvis I dør?

Hvis forældre afgår ved døden, før deres børn er fyldt 18 år, træffer Familieretshuset afgørelse om, hvem der skal have forældremyndigheden over børnene. Hvis I vil have indflydelse på denne afgørelse, skal I oprette et børnetestamente. I kan i børnetestamentet bestemme, at de, der skal have forældremyndigheden, skal kunne bruge af børnenes arv efter jer til gavn for børnenes, inden de fylder 18 år.

Skal der oprettes testamente, hvis vi er gift og har fælles børn?

Den længstlevende af jer har mulighed for at sidde i uskiftet bo, så børnene ikke arver den afdøde forældre i første omgang. Man kan dog ikke sidde i uskiftet bo med særeje. Når man sidder i uskiftet bo, må man ikke gifte sig igen. Hvis den længstlevende vælger at skifte straks ved ægtefællens død eller senere (eventuelt fordi man skal giftes), skal børnene arve 1/4 af den samlede formue efter jer, hvis I ikke har bestemt andet i et testamente.
Hvis der oprettes testamente, kan man sikre, at den længstlevende af ægtefællerne får 15/16 af det samlede fællesbo og man kan tage stilling til, hvem der skal arve den længstlevende ægtefælle.

Hvad hvis vi ikke er gift?

Så arver I ikke hinanden, medmindre I opretter et testamente. Børnene arver alt efter den afdøde forælder.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, er du velkomme til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Få mere viden

testamente-gratis

6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

Hvem får forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør? Og har du helt styr på, hvem der arver dig?
Med et testamente og et børnetestamente får du indflydelse på begge dele. I denne artikel giver vi 5 gode råd til, hvordan du sikrer dine børn og din ægtefælle eller samlever bedst.

Læs mere »

Gør-det-selv-jura – en god ide?

Du gør sikkert mange ting selv uden hjælp fra fagfolk – maler vægge, bager brød, klipper hæk, installerer nye programmer på computeren osv. Det går som regel godt og uden de store skader, selv om fagfolk måske kunne gøre det bedre. Men vælger du at klare familiejuraen selv, kan konsekvenserne være meget større end en skævt klippet hæk.

Læs mere »