Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

E ma@wtc.dk
T +45 54 84 50 50
D +45 54 84 50 55
M +45 61 71 98 90

Morten Ammentorp

Morten har mange års erfaring med erhvervs- og selskabsrådgivning, herunder køb og salg af virksomheder, stiftelse af selskaber, fusion, spaltning og likvidation af selskaber, ejeraftaler samt øvrige kontraktforhold.

Morten har i mere end 15 år arbejdet særligt med konkursret. Morten er medlem af Danske Insolvensadvokater samt certificeret insolvensadvokat og har således stor erfaring indenfor rekonstruktion af selskaber, afvikling og konkursbehandling af insolvente virksomheder. Morten er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel i Nykøbing Falster retskreds, og påtager sig opgaver som kurator i de sager, hvor det offentlige er konkursrekvirent. Endvidere bistår Morten ofte banker samt øvrige kreditorer i forbindelse med konkursbehandling.

Morten har ligeledes stor erfaring med køb og salg af fast ejendom (både bolig- og erhvervsejendomme), hvor han rådgiver både sælgere og købere.

Endvidere har Morten en særlige interesse for lejeret og ejendomsadministration. Morten rådgiver om alle forhold inden for lejeloven, erhvervslejeloven og almenlejeloven. Morten bistår ofte private udlejere, almene boligselskaber, ejerforeninger, andelsboligforeninger og kommuner i forbindelse med kondemneringssager.

Morten afsluttede jurauddannelsen med et af de højeste karaktergennemsnit i Danmark, så han har 110 % styr på juraen. Morten er samtidig en problemknuser og har stor og bred strategisk-, forretningsmæssig-, og kommerciel forståelse, som Mortens erhvervsklienter nyder godt af, i forbindelse med forhandlinger, kontraktindgåelse, generationsskifter og virksomhedsoverdragelser m.m.

Morten er næstformand for city- og erhvervsforeningen Vores Nykøbing.

Morten er partner og har møderet for Højesteret.