Selskabsstiftelse – aktieselskab og anpartsselskab m.m.

Selskabsstiftelse

WTC advokaterne yder rådgivning og bistand i forbindelse med stiftelse af selskaber, herunder etableringsform samt alle emner relateret til start af ny virksomhed, f.eks. ejeraftale, direktørkontrakt, ansættelsesaftaler, lejekontrakter, samarbejdsaftaler m.v. 

Onlinestiftelse af selskaber

WTC advokaterne kan tilbyde hurtig levering af nystiftede selskaber. Vi er tilknyttet Erhvervsstyrelsen online og kan derfor med omgående virkning være behjælpelig med følgende:

 • stiftelse af anpartsselskab
 • stiftelse af aktieselskab
 • foretagelse af ændringer for eksisterende selskaber, herunder ændring af navn og binavn, hjemsted, tegningsregel, kapital, regnskabsår, ledelse, revision og øvrige vedtægtsændringer.

Stiftelse af et selskab kan ofte gennemføres, således at der foreligger sammenskrevet resumé og CVR-nr. for selskabet samme dag, som vi modtager bestilling på et selskab og kapitalen er indbetalt til vores klientkonto.

Fremgangsmåde

For at kunne stifte et selskab har vi brug for forskellige oplysninger om selskabet. Disse oplysninger bedes indføjet i dette skema.

Såfremt du måtte have behov for rådgivning i forbindelse med udfyldelse af skemaet, er du velkommen til at kontakte advokat Helle Jørgsholm, advokat David Slatcher,  eller advokat Casper Vahr Glorvigen.

Når skemaet er udfyldt, bedes dette fremsendt pr. e-mail til: hj@wtc.dk.

Selskabskapital 

Selskabskapitalen (se nærmere herom nedenfor) bedes overført til vores klientkonto i Handelsbanken 6300 1539282 med angivelse af dit navn og navnet på det selskab, du ønsker stiftet.

Du bedes anmode din bank om at sende os et advis om overførslen enten pr. e-mail til: hj@wtc.dk. Herefter udarbejder vi stiftelsesdokument med vedtægter og referat af den stiftende generalforsamling som skal underskrives af stifteren eller stifterne.

Pris – aktieselskab 

Et aktieselskab skal have en nominel mindstekapital på kr. 400.000.

Prisen for at stifte et aktieselskab er kr. 5.000,00 ekskl. moms.

Ovenstående pris skal tillægges et gebyr på kr. 670,00, som skal betales til Erhvervsstyrelsen, når et selskab stiftes online.

Vores honorar for stiftelse og gebyr til Erhvervsstyrelsen fratrækkes, før vi sender aktiekapitalen retur til selskabets bank.

 

Pris – anpartsselskab 

Et anpartsselskab skal have en nominel mindstekapital på kr. 40.000.

Prisen for at stifte et anpartsselskab er kr. 4.000,00 ekskl. moms.

Ovenstående pris skal tillægges et gebyr på kr. 670,00, som skal betales til Erhvervsstyrelsen, når et selskab stiftes online.

Vores honorar for stiftelse og gebyr til Erhvervsstyrelsen fratrækkes, før vi sender anpartskapitalen retur til selskabets bank.

Levering af selskabet inkluderer rådgivning i forbindelse med stiftelsen og følgende dokumenter:

 • stiftelsesdokument
 • vedtægter
 • referat af stiftende generalforsamling
 • ejerbog
 • forretningsorden for bestyrelsen
 • sammenskrevet resumé fra Erhvervsstyrelsen
 • fremsendelse af kopi af selskabets dokumenter til selskabets revisor
 • fremsendelse af aktie- eller anpartskapitalen til selskabets bank
 • eventuel momsregistrering
 • registrering i det offentlige ejerregister

Bestilling eller spørgsmål

Kontakt os online eller telefonisk, hvis du vil høre mere eller ønsker at stifte et selskab.

 

 

Kontakt en ekspert på området

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat (L) | Partner

David Slatcher

David Slatcher

Advokat (L) | Partner

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Morten Jensen

Morten Jensen

Advokat (H) | Partner

Lilja Løvholm

Lilja Løvholm

Advokat

Christine Friedlænder

Christine Friedlænder

Advokatfuldmægtig