Selskabsret

Selskabsstiftelse – aktieselskab og anpartsselskab m.m.

WTC advokaterne yder rådgivning og bistand i forbindelse med stiftelse af selskaber, herunder etableringsform samt alle emner relateret til start af ny virksomhed, f.eks. ejeraftale, direktørkontrakt, ansættelsesaftaler, lejekontakter, samarbejdsaftaler m.v. 

Onlinestiftelse af selskaber 
WTC advokaterne kan tilbyde hurtig levering af nystiftede selskaber. Vi er tilknyttet Erhvervsstyrelsen online og kan derfor med omgående virkning være behjælpelig med følgende:

stiftelse af anpartsselskab
stiftelse af aktieselskab
foretagelse af ændringer for eksisterende selskaber, herunder ændring af navn og binavn, hjemsted, tegningsregel, kapital, regnskabsår, ledelse, revision og øvrige vedtægtsændringer.

Stiftelse af et selskab kan gennemføres, således at der foreligger sammenskrevet resumé og CVR-nr. for selskabet samme dag, som vi modtager bestilling på et selskab og kapitalen er indbetalt til vores klientkonto. 

Fremgangsmåde
For at kunne stifte et selskab har vi brug for forskellige oplysninger om selskabet. Disse oplysninger bedes indføjet i dette skema

Såfremt du måtte have behov for rådgivning i forbindelse med udfyldelse af skemaet, er du velkommen til at kontakte advokat Helle Jørgsholm, advokat David Slatcher, advokat Malin Lundø Brun eller advokat Esben Skjernov

Når skemaet er udfyldt, bedes dette fremsendt pr. e-mail til: hj@wtc.dk eller pr. telefax på 48 22 00 41.

Selskabskapital 
Selskabskapitalen (se nærmere herom nedenfor) bedes overført til vores klientkonto i Handelsbanken 6300 1539282 med angivelse af dit navn og navnet på det selskab, du ønsker stiftet.

Du bedes anmode din bank om at sende os et advis om overførslen enten pr. e-mail til: hj@wtc.dk eller pr. telefax på 48 22 00 41. Herefter udarbejder vi stiftelsesdokument med vedtægter og referat af den stiftende generalforsamling som skal underskrives af stifteren eller stifterne.

Pris – aktieselskab 
Et aktieselskab skal have en nominel mindstekapital på kr. 400.000.

Prisen for at stifte et aktieselskab er kr. 5.000,00 ekskl. moms.

Ovenstående pris skal tillægges et gebyr på kr. 670,00, som skal betales til Erhvervsstyrelsen, når et selskab stiftes online.

Vores honorar for stiftelse og gebyr til Erhvervsstyrelsen fratrækkes, før vi sender aktiekapitalen retur til selskabets bank.

Pris – anpartsselskab 

Et anpartsselskab skal have en nominel mindstekapital på kr. 40.000.

Prisen for at stifte et anpartsselskab er kr. 4.000,00 ekskl. moms.

Ovenstående pris skal tillægges et gebyr på kr. 670,00, som skal betales til Erhvervsstyrelsen, når et selskab stiftes online.

Vores honorar for stiftelse og gebyr til Erhvervsstyrelsen fratrækkes, før vi sender anpartskapitalen retur til selskabets bank.

Levering af selskabet inkluderer rådgivning i forbindelse med stiftelsen og følgende dokumenter:

 • stiftelsesdokument
 • vedtægter 
 • referat af stiftende generalforsamling 
 • ejerbog
 • forretningsorden for bestyrelsen 
 • sammenskrevet resumé fra Erhvervsstyrelsen 
 • fremsendelse af kopi af selskabets dokumenter til selskabets revisor 
 • fremsendelse af aktie- eller anpartskapitalen til selskabets bank 
 • eventuel omsregistrering
  registrering i det offentlige ejerregister

Bestilling eller spørgsmål

Kontakt advokat Helle Jørgsholm, advokat David Slatcher, advokat Malin Lundø Brun eller advokat Esben Skjernov online, telefonisk eller pr. fax, hvis du ønsker at afgive en bestilling, eller hvis du ønsker at rekvirere yderligere information.

Medarbejdere med dette speciale

Advokat og partner (L)

M hj@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 41

Advokat og partner (L)

ds@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 12

Advokat og partner (H)

M  es@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 58

Advokat (L)

M  mlb@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 16

Relaterede publikationer

Konkurskarantæne

Hvad betyder konkurskarantæne? Konkurskarantæne betyder, at en person i en periode får et forbud mod at deltage i ledelsen af en virksomhed, hvor personen ikke hæfter personligt og ubegrænset for

Read More »

Iværksætterselskabet er afskaffet

I tirsdags, den 9. april 2019, vedtog Folketinget, at det ikke længere skal være muligt at stifte iværksætterselskaber (IVS’er), og at det derfor fremover kræver minimum 40.000 kr. at stifte et kapitalselskab i Danmark.

Read More »

Ledelsesansvar

En af fordelene ved at drive virksomhed i selskabsform (ApS, A/S) er adskillelsen mellem selskabets øko-nomi på den ene side og kapitalejernes, direktionens og bestyrelsens økonomi på den anden side.

Read More »

Iværksætternes selskabsform på vej ud

Kun fem år efter indførelsen af iværksætterselskabet, fremsatte regeringen i sidste uge forslag om at afskaffe IVS’et. Kunne man have benyttet lejligheden til at indføre andre tiltag for at begrænse svig og afgiftsunddragelse blandt nystartede selskaber? Det får du vores bud på her.

Read More »