Hvorfor er det vigtigt at lave en ejeraftale?

Hvorfor er det vigtigt at lave en ejeraftale?

Hvorfor er det vigtigt at lave en ejeraftale?
Udgivet den 15. mar. 2022

Del artiklen

Når du starter et selskab sammen med en eller flere partnere, er det som regel idéerne og visionerne for selskabet, der fylder. Derfor oplever vi desværre tit, at virksomhedsejere glemmer at lave en ejeraftale, der regulerer forholdene mellem ejerne. Ved at indgå en ejeraftale kan du skræddersy en aftale, der passer til din virksomheds behov og sikrer, at der er klare linjer for, hvordan I sammen driver virksomheden på bedst mulig måde. 

De selskabsretlige udgangspunkter

De to overordnede regelsæt der regulerer selskabets virke, er selskabets vedtægter og selskabslovens regler. Disse to regelsæt danner altså rammerne for ejernes rettigheder og forpligtelser, samt hvad der skal til for at træffe væsentlige beslutninger i selskabet. 

De selskabsretlige udgangspunkter betyder blandt andet, at hvis eksempelvis 3 ligeværdige ejere af et selskab ikke har indgået en ejeraftale, vil 2 af ejerne tilsammen kunne udøve den fulde kontrol over virksomheden, herunder ændre vedtægter, vælge ny bestyrelse, bestemme hvem der skal sidde som direktion, sælge og belåne virksomhedens aktiver, træffe beslutning om udbytte, fusion, spaltning eller opløsning af virksomheden. 

Hvis der på et tidspunkt opstår uenighed mellem ejerne af en virksomhed, skal løsningen som udgangspunkt findes i selskabets vedtægter og selskabsloven, medmindre der mellem selskabets ejere er indgået en ejeraftale. Der vil ofte i en virksomhed være behov for at aftale forhold, som fraviger udgangspunkterne i selskabslovgivningen og vedtægterne, der er tilpasset netop din virksomhed. 

Hvad er en ejeraftale?

En ejeraftale er en separat og bindende aftale mellem ejerne af et selskab, der regulerer de indbyrdes forhold ejerne imellem. En ejeraftale er modsat selskabets vedtægter ikke tilgængelig for offentligheden. Det overordnede formål med at indgå en ejeraftale er, at der mellem selskabsdeltagerne kan opstilles særlige regler for beslutninger, der skal træffes i virksomheden, herunder f.eks. så en minoritetsejer sikrer sig, at visse beslutninger eksempelvis ikke kan træffes uden dennes samtykke.  

I ejeraftalen er det muligt at lave en udførlig aftale omkring en lang række forhold i selskabet. Det kan f.eks. være aftaler om særlige stemmerettigheder på selskabets generalforsamling, regler for udbetaling af udbytte og måske det mest vigtige; hvad der skal ske, hvis ejerne ikke kan blive enige om, hvordan selskabet skal drives.

Ved at indgå en ejeraftale kan du på forhånd lægge en plan for, hvordan du løser en såkaldt “dead-lock”-situation, hvor der i et selskab med to parter, som ejer en lige stor andel af kapitalandele og stemmerettigheder i virksomheden, ikke kan opnås et fornødent flertal til vedtagelse af en beslutning.

Der kan i en ejeraftale også træffes beslutning om, hvordan processen skal være, hvis én eller flere af ejerne ønsker at sælge sine ejerandele og forlade selskabet, herunder ved at lave aftaler om køberet, forkøbsret, medsalgsret mv.

En ejeraftale kan give dig en mere dynamisk måde at drive din virksomhed på. 

Vi står klar til en uforpligtende drøftelse af dine behov

Vi har stor erfaring indenfor selskabsret og indgåelse af ejeraftaler. Du er velkommen til at udfylde kontaktformularen nedenfor eller kontakte en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse af dine behov. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk