Morten Jensen

Morten Jensen har mange års erfaring med rådgivning om selskabsretlige og erhvervsretlige forhold, generationsskifter, samt behandling af dødsboer og konkursboer.

Som erhvervsadvokat bistår Morten blandt andet med selskabsretlige konstruktioner og omstruktureringer, køb og salg af virksomheder samt koncipering af kontrakter. Desuden rådgiver Morten en række større landbrugsvirksomheder, og han er medlem af bestyrelsen for Danske Landbrugsadvokater.

Morten er certificeret insolvensadvokat og optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel. Som kurator bistår Morten blandt andet pengeinstitutter, fagforeninger og Gældsstyrelsen.

Morten er autoriseret bobestyrer ved Retten i Nykøbing Falster, og behandler både dødsboer som udleveres af skifteretten, og dødsboer hvor afdøde ved testamente har peget på Morten som bobestyrer.

Desuden er Morten en erfaren procesadvokat, som har ført mange retssager og voldgiftssager inden for en lang række områder. Et særligt rådgivningsområde er tvister om mellemkommunal refusion, hvor Morten bistår kommuner i hele landet, og hvor Morten har ført og vundet to principielle sager i Højesteret, der har fastlagt retspraksis for Ankestyrelsen og landets kommuner.

Morten Jensen er partner og har møderet for Højesteret.

Præsentationsvideo