Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Johan har stor erfaring med rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom og rådgiver særligt private, der ønsker at købe fast ejendom.

Yderligere rådgiver Johan om arveretlige spørgsmål herunder om oprettelse af testamenter og behandling af dødsboer.

Johan har ført sager inden for mange retsområder og har stor proceserfaring.

Endvidere har Johan solid erfaring med inddrivelse af fordringer i form af inkasso.

Johan har ligeledes erfaring med behandling af konkursboer. Johan er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel og kan udpeges til kurator i konkursboer inden for Helsingør retskreds.

Johan har møderet for Landsret.

Præsentationsvideo

Kontakt os