Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Som autoriseret bobestyrer ved Retten i Helsingør beskæftiger Gitte sig med behandling af enhver form for dødsboer. Dette gælder såvel privat skiftede dødsboer som bobestyrerboer herunder såvel skattefrie som skattepligtige boer.

Bobestyrerboerne omfatter ofte dødsboer med forskellige typer af udfordringer som f.eks. insolvens, overbelånte ejendomme, uafklarede arveforhold, usikkerhed om aktivernes værdi og realisation, uenighed mellem arvingerne, aktiver i udlandet, eller at alle arvinger bor i udlandet.

Gitte rådgiver om arve- og skifteret herunder om oprettelse af testamenter. Gitte rådgiver desuden om familieret herunder oprettelse af ægtepagter og samlivskontrakter.

Gitte har endvidere mange års erfaring med rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom.

Skifteretten i Helsingør har udpeget Gitte til at behandle gældssaneringssager.

Herudover har Gitte i mange år arbejdet med konkursret som kurator i konkursboer og som likvidator i sager om tvangsopløsning af selskaber. Gitte er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel over advokater, der kan udpeges til kuratorer i det offentliges konkurssager ved Helsingør Skifteret.

Gitte har møderet for Landsret.

Præsentationsvideo

Kontakt os