fbpx

Gabriel L. K. Martiny

Advokat og partner (H)

glm@wtc.dk  
+45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 13

Gabriel L. K. Martiny

Inden for området persondata rådgiver Gabriel om interne og eksterne politikker, databehandleraftaler og samtykkeerklæringer m.v. Gabriel assisterer med at komme i mål med den nye persondataforordning. Gabriel er derudover uddannet DPO (databeskyttelsesrådgiver) og kan derfor bistå virksomheder som ekstern DPO.

Vores klienter sætter stor pris på Gabriels altid detaljeorienterede tilgang til problemstillingerne, som han på fortrinlig vis også kombinerer med en pragmatisk tilgang.

Indenfor ansættelsesret forhandler og udfærdiger Gabriel ansættelseskontrakter og fratrædelsesaftaler mv.

Gabriel rådgiver i hele processen med henblik på at sikre de bedste resultater for klienten. Gabriel har også betydelig proceserfaring inden for det ansættelsesretlige område.

På det immaterielretlige område rådgiver Gabriel særligt inden for ophavsret.

Gabriel er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel med henblik på at bistå særligt skat som kurator i konkursboer inden for både Hillerød og Helsingør retskredse.

Desuden rådgiver Gabriel erhvervsvirksomheder omkring en række forskellige erhvervsmæssige forhold, herunder med udarbejdelse af forskellige kontrakter samt overdragelse af virksomheder.

Gabriel har tillige betydelig erfaring i arbejde med konkursboer, og på denne baggrund rådgiver han særligt erhvervsvirksomheder, hvis kunder eller samarbejdspartnere bliver nødlidende.

Endelig har Gabriel betydelig proceserfaring med førelse af retssager og voldgiftssager.

Gabriel er partner og har møderet for Højesteret.

Print Friendly, PDF & Email

Præsentationsvideo

Videoer om persondata