fbpx

Gabriel L. K. Martiny

Advokat og partner (H)

glm@wtc.dk  
+45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 13

Gabriel L. K. Martiny

Inden for området GDPR rådgiver Gabriel om interne og eksterne politikker, databehandleraftaler og samtykkeerklæringer mv. Gabriel assisterer virksomheder med at komme i mål med GDPR-reglerne (databeskyttelsesforordningen) og er desuden uddannet DPO (databeskyttelsesrådgiver) og kan derfor bistå virksomheder som ekstern DPO.

Vores klienter sætter stor pris på Gabriels altid detaljeorienterede og pragmatiske tilgang til problemstillingerne.

Gabriel bistår blandt andet arbejdsgivere og arbejdstagere med at forhandle og udfærdige ansættelseskontrakter og fratrædelsesaftaler mv. Gabriel har også betydelig proceserfaring inden for det ansættelsesretlige område.

Gabriel rådgiver i hele processen med henblik på at sikre de bedste resultater for klienten.

Gabriel rådgiver desuden virksomheder om en række erhvervsmæssige forhold, herunder udarbejdelse af forskellige kontrakter samt overdragelse af virksomheder. På det immaterielretlige område er Gabriel særligt specialiseret inden for ophavsretten.

Gabriel har tillige betydelig erfaring i arbejdet med konkursboer, og på denne baggrund rådgiver han særligt virksomheder, hvis kunder eller samarbejdspartnere bliver nødlidende.

Gabriel er optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel med henblik på at bistå særligt skat som kurator i konkursboer inden for både Hillerød og Helsingør retskredse.

Endelig har Gabriel betydelig proceserfaring med førelse af retssager og voldgiftssager.

Gabriel er partner og har møderet for Højesteret.

Præsentationsvideo

Videoer om persondata