Retshjælp

Retshjælp, forsikring eller fri proces

Hvis du er så uheldig at blive sagsøgt, eller du ønsker at føre en retssag mod en anden person, er det vigtigt at vide, hvad omkostningerne er eller kan blive.

Det er i mange tilfælde muligt at få dækket sine omkostninger til advokat, samt eventuelle sagsomkostninger til modparten. Nedenfor er skitseret de forskellige muligheder, men kontakt os gerne for en konkret vurdering af din sag.

Offentlig retshjælp

Du kan via det offentlige få dækket dine omkostninger ved et indledende møde med en advokat. Det kræver, at du opfylder de økonomiske betingelser for at opnå fri proces.

Retshjælpen omfatter rådgivning og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af (sæd­van­­lig art), herunder ansøgning om fri proces, enkle te­sta­menter og ægtepagter og deltagelse i møder eller andet.

Offentlig retshjælp ydes som et tilskud til advokatudgiften, når der ikke føres en egentlig rets­sag. Foreligger der en tvist, kan advokaten give yderligere retshjælp, hvis særlige forhold taler herfor, herunder at der skønnes at være udsigt til, at sagen ved yderligere bistand vil kunne af­slut­tes forligsmæssigt.

Bistand, der ydes ud over retshjælpen, skal betales af den enkelte selv. Der ydes ikke retshjælp til sager af erhvervsmæssig karakter eksempelvis sager mod en arbejdsgiver. 

Forsikringsretshjælp

De fleste personer i dette land har en retshjælpsforsikring, der kan dække omkostningerne ved visse retssager om private forhold. Du har mulighed for at få retshjælp, hvis nogen sagsøger dig, eller hvis du vil sagsøge andre eller forventer at gøre det. Forsikringsretshjælp kræver ansøgning til dit forsikringsselskab. Dette gør vi for dig.

Retshjælpsforsikringen finder du på din familieforsikring, bilens kaskoforsikring, lystbådsforsikringen, samt på villa- og fritidshusforsikringen. 

Retshjælpsforsikringen dækker ikke skattesager, skilsmisse-og arvesager, inkassosager eller straffesager mod dig. Forsikringen dækker heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv.

Forsikringen dækker kun, når en advokat hjælper dig med sagen.

Fri proces

Fri proces gives til stort set alle former for civile retssager. Der gives dog ikke hjælp til straf­fe­sager og sager, hvor man optræder som erhvervsdrivende. En betingelse er, at du har udsigt til at få medhold i sagen, eller i øvrigt har rimelig grund til at føre sagen, samt at du opfylder de økonomiske betingelser. 

Fri proces betyder, at du ikke skal betale retsafgifter, at du får beskikket en advokat, som fuldt ud betales af statskassen, udgifter til sagen dækkes og du fritages for at betale modpartens sags­om­kost­ninger, selv om du skulle tabe sagen.

Fri proces kræver ansøgning til Civilstyrelsen og det kræver, at de økonomiske betingelser opfyldes. Der er fastsat en maksimumgrænse for, hvor meget man må tjene, hvis man skal have fri proces. 

Har du yderligere spørgsmål eller ønsker et indledende møde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores advokater.