Jan Aarup

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
+45 44 34 50 60

Jan Aarup

Jan kommer ofte i de danske retssale, og han har stor proceserfaring i både civile sager og som valgt eller beskikket forsvarer i straffesager. Jan er beneficeret advokat ved retterne i Hillerød, Helsingør og Østre Landsret.

Jans store erfaring og høje succesrate gør ham ligeledes til en efterspurgt advokat inden for bodelinger, sager om forældremyndighed og bopæl samt i skilsmissesager.

Endelig bistår Jan både arbejdsgivere og lønmodtagere med ansættelsesretlig sparring og konfliktløsning, hvor hans klienter sætter stor pris på hans pragmatiske tilgang til sagerne.

Jan har i en årrække varetaget undervisningen i familie- og arveret på Københavns Universitet, hvor han var ansat som ekstern lektor i faget. Ligeledes er Jan af Advokatrådet udpeget som censor ved retssagsprøven, som kommende advokater skal bestå.

Jan er partner og har møderet for Højesteret.

Præsentationsvideo