Jan Aarup​

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
+45 48 22 00 40
+45 44 34 50 60

Jan Aarup

Jan Aarup (født 1958) og uddannet hos advokatfirmaet Scheibel.

Jan beskæftiger sig primært med retssager, såvel som valgt og beskikket forsvarer i straffesager som civile sager. Jan fik møderet for Landsretten samtidig med, at han fik advokatbestalling i 1988 og møderet for Højesteret i 1993. Jan er af Advokatrådet udpeget som censor ved retssagsprøven, som kommende advokater skal bestå. Jan er beneficeret advokat ved retterne i Hillerød, Helsingør og Østre Landsret.

Udover retssagerne er familieret og arbejdsret specialeområder. Jan bistår med bodelinger, sager om forældremyndighed og bopæl, skilsmissesager samt hjælper både arbejdsgivere og lønmodtagere med ansættelsesretlig sparring og konfliktløsning.

Jan er medlem af Højesteretsskranken samt landsforeningerne af procedureadvokater, forsvarsadvokater og ansættelsesadvokater.

Sammen med fakultetets øvrige medarbejdere varetager Jan undervisningen i familie og arveret på Københavns Universitet, hvor han er ansat som ekstern lektor i faget.

Jans fritidsinteresse er golfspillet, hvor han er formand for Hillerød Golfklub.

Præsentationsvideo

Artikler

Kontakt os