Jan Aarup

Jan kommer ofte i de danske retssale, og han har stor proceserfaring i både civile sager og som valgt eller beskikket forsvarer i straffesager. Jan er beneficeret advokat ved retterne i Hillerød, Helsingør og Østre Landsret.

Jans store erfaring og høje succesrate gør ham ligeledes til en efterspurgt advokat inden for bodelinger, sager om forældremyndighed og bopæl samt i skilsmissesager.

Endelig bistår Jan både arbejdsgivere og lønmodtagere med ansættelsesretlig sparring og konfliktløsning, hvor hans klienter sætter stor pris på hans pragmatiske tilgang til sagerne.

Jan har i en årrække varetaget undervisningen i familie- og arveret på Københavns Universitet, hvor han var ansat som ekstern lektor i faget. Ligeledes er Jan af Advokatrådet udpeget som censor ved retssagsprøven, som kommende advokater skal bestå.

Jan er partner og har møderet for Højesteret.

Præsentationsvideo

Klientudtalelse

Min taknemmelighed er ubeskrivelig…. Jeg er så glad og stolt over, at have dig som min advokat, TAK.
Jeg har aldrig prøvet at være til en retssag før, men var ved at falde ned af stolen, da du gik i gang med din procedure… Du var fuldstændig fantastisk og skarp…. Det var lige til en god Amerikansk storfilm. Du må være den bedste advokat i Kongeriget!!!
Jan, igen, tak.