Datapolitik for ansøgere

WTC advokaternes datapolitik for ansøgere

WTC advokaterne A/S (”WTC”) er underlagt databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen (GDPR), hvilket bl.a. betyder, at WTC er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger WTC behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. Dataansvarlig

WTC advokaterne A/S, CVR-nr. 20 79 40 38, Slotsgade 36B, 1. sal, 3400 Hillerød, telefon 48 22 00 40, e-mail wtc@wtc.dk, er dataansvarlig.

2. Personoplysninger og formål

I forbindelse med WTC’s evaluering af din ansøgning samt dit besøg af WTC’s hjemmeside, har WTC brug for i nødvendigt omfang at behandle og opbevare følgende oplysninger:

  • Dit navn, din adresse, e-mail og telefonnummer,
  • dit køn og din fødselsdato,
  • din ansættelseshistorik, herunder information om dit nuværende ansættelsesforhold,
  • dit CV, din motiverede ansøgning samt andre dokumenter, som du ønsker at vedlægge din ansøgning,
  • foto, som du ønsker at vedlægge din ansøgning
  • IP-adresse.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

WTC’s behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen, som WTC har i at behandle og opbevare den tilsendte ansøgning, samt den naturlige nødvendighed af at vurdere dine faglige og personlige kvalifikationer, forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt.

I forbindelse med at du besøger WTC’s hjemmeside og accepterer cookies behandler WTC din IP-adresse. WTC anvender cookies, som sikrer hjemmesidens funktionalitet og genererer statistik. Derudover bruger WTC cookies til at analysere hjemmesidens trafik til brug for markedsføring. WTC behandler kortvarigt din IP-adresse, når WTC anvender cookies. I visse tilfælde vil din IP-adresse blive delt med WTC’s samarbejdspartnere inden for analyse, sociale medier og annoncering. WTC har med baggrund heri en legitim interesse, jf. artikel 6 (1) (f) i databeskyttelsesforordningen (GDPR) i at behandle din IP-adresse. Der henvises i øvrigt til cookiedeklaration på WTC’S hjemmeside, hvor du kan læse mere, herunder hvordan du fjerner cookies.

Almindeligvis modtager vi ovenstående personoplysninger direkte fra dig, men i visse tilfælde kan vi også modtage oplysningerne fra et rekrutteringsfirma, såfremt et rekrutteringsfirma er medvirkende i dit ansættelsesforløb.

3. Modtagere og behandlere af personoplysninger

Dine personoplysninger behandles af WTC, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til vores databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for vores behandling af din ansøgning. Vores nuværende databehandlere, der modtager personoplysninger om dig, er UNIK System Design A/S, som udbyder vores sagsbehandlingssystem, Kimo Consult ApS, der drifter vores IT og Dstny A/S, der varetager vores telefonsystem og Microsoft Office 365 (e-mails).

4. Adgang til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelser og dataportabilitet

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer WTC har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer WTC en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under ansøgningsforløbet anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for WTC’s vurdering af din ansøgning, vil WTC ikke længere kunne vurdere din ansøgning. Din ansøgning vil i så fald blive afvist og slettet.

Der kan efter databeskyttelsesforordningen være konkrete situationer, hvor WTC ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker at udnytte dine ovenstående rettigheder, skal du rette henvendelse til wtc@wtc.dk eller telefon 48 22 00 40.

5. Varighed af opbevaring

Personoplysningerne vil blive opbevaret i maksimalt 6 måneder efter WTC har modtaget dine oplysninger, hvorefter de vil blive slettet.

6. Klage

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, dt@datatilsynet.dk.

Du kan hente datapolitik for ansøgere som PDF her.