fbpx

Uigenkaldeligt testamente

Uigenkaldeligt testamente

Uigenkaldeligt testamente
Udgivet den 10. jan. 2022

Del artiklen

Hvis et testamente er gjort uigenkaldeligt, kan det hverken tilbagekaldes eller ændres.

Vi støder jævnligt på ægtepar eller samlevere, der ønsker at gøre deres testamente uigenkaldeligt. Det kan f.eks. være for at sikre arv til særbørn (børn hvoraf kun den ene er forælder), eller for at sikre begrænset arv til en arving, som parret ikke har kontakt til.

Men menneskelige relationer ændres over tid, og det kan ønsket om arvefordelingen også. Hvis du opretter et uigenkaldeligt testamente, kan det derfor vise sig at få utilsigtede konsekvenser for dine efterladte.

Uigenkaldeligt testamente kan ikke ændres

Normalt når du opretter et testamente, kan du frit tilbagekalde eller ændre i det på et senere tidspunkt. Det kan du ikke, hvis testamentet er gjort uigenkaldeligt.

Dette kan være problematisk i situationer, hvor du f.eks. ønsker at give en arving mere end først tiltænkt. F.eks. kunne man forestille sig en situation, hvor du, efter din ægtefælles død, genoptager kontakten til et barn, som i testamentet kun er berettiget til tvangsarven, fordi I ikke har haft kontakt længe.

Det kan også være, at du på et senere tidspunkt ønsker at begrænse arven til en arving, f.eks. hvis I mister kontakten, eller arvingen bliver ramt af konkurs, og arven derfor bliver videregivet til kreditorerne.

Man kunne også forestille sig, at førstafdøde dør længe før længstlevende, og at længstlevende således finder sig en ny partner. Hvis længstlevende har et uigenkaldeligt testamente fra det tidligere forhold, vil det være vanskeligt at sikre den nye samlever, således at vedkommende eksempelvis har mulighed for at blive boende i det fælles hjem.

WTC advokaternes bemærkninger

Der skelnes i praksis mellem et delvist og helt uigenkaldeligt testamente.

Er testamentet kun delvist uigenkaldeligt, kan der være mulighed for at ændre i noget af indholdet – dog ikke til ulempe for afdødes arvinger.

Det er vores erfaring, at et uigenkaldeligt testamente kan resultere i utilsigtede og ulykkelige situationer, hvorfor vi som udgangspunkt aldrig anbefaler, at testamenter gøres uigenkaldelige.

Vi anbefaler, at du taler med din advokat om mulighederne for at sikre dine efterladte.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Sara Prier Jakobsen

Sara Prier Jakobsen

Advokat

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

 

 

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk