Tør du vælge en online løsning, når du opretter testamente?

Tør du vælge en online løsning, når du opretter testamente?

Tør du vælge en online løsning, når du opretter testamente?
Udgivet den 17. apr. 2023

Del artiklen

Der findes i alle brancher utallige quickfix løsninger, hvor du kan få det hele til det halve. Det gælder også i advokatbranchen, her kan du blandt andet finde blanketter til testamenter og onlineløsninger, hvor du efter besvarelse af en række spørgsmål får genereret et testamente, der ”passer” til din situation.

Jura er kompleks

Lovgivning er kompleks. Det gælder også familie- og arveret. De rigtige løsninger kræver ofte kendskab til en bred vifte af lovgivning, herunder blandt andet arveret, familieret, dødsbobehandling og afgifts- og skattelovgivning.

Der er rigtig mange overvejelser og forhold, der ikke bliver afklaret ved udfyldelse af en blanket uden konkret juridisk rådgivning.  Udfordringen opstår, når du som testator bliver bedt om at svare på noget, som du formentlig ikke har juridisk indsigt i. Du bliver dermed stillet over for valg, som du ikke kender konsekvensen af. Når der samtidig med valgmulighederne ikke ydes grundig rådgivning, er der stor risiko for, at der er vigtige forhold, der ikke bliver taget stilling til, at der bliver foretaget valg ud fra forkerte forudsætninger og/eller truffet bestemmelser, som ikke hænger sammen med testamentets øvrige bestemmelser, tidligere oprettede testamenter mv.

  • Skal du eksempelvis vælge skilsmisse- eller fuldstændigt særeje for dine arvinger?
  • Skal et gensidigt testamente kunne ændres eller tilbagekaldes af længstlevende?
  • Hvordan skal arvefordelingen være, hvis et uskiftet bo skiftes i længstlevendes levende live?

I familier med ”dine, mine og eventuelt vores børn”, er det svært at overskue, hvad der skal gælde ved den første ægtefælles død og dernæst, hvad der skal ske ved den sidste ægtefælles død. Samtidig ved man ikke på forhånd, hvem der dør først. Der skal måske gælde noget forskelligt, alt efter om det er dig eller din ægtefælle. Det er vigtigt at forstå, hvad fordelene og ulemperne er ved de forskellige muligheder. Ligeledes hvad der fungerer i praksis samt hvilke skatte – og afgiftsmæssige konsekvenser beslutningerne har.

Brug en erfaren arveretsadvokat

Ved at vælge en advokat med speciale i arveret, får du rådgivning fra en advokat, der udover erfaring med udarbejdelse af testamenter, også har den praktiske erfaring med behandling af dødsboerne. Det er ved behandling af dødsboer, når testamenterne anvendes, at det står klart, at de sparede omkostninger ved oprettelsen bliver til dyre lærepenge for en eller flere arvinger.

Vi ser utallige eksempler på testamenter, der er udformet tvetydigt, bestemmelser der i modstrid med hinanden (i det samme testamente), afgiftsmæssige konsekvenser, der tydeligvis ikke har været overvejet mv.

Der er ingen tvivl om, at et testamente udarbejdet af en erfaren arveretsadvokat er væsentlig dyrere end en blanket/onlineløsning, men der er en overordentlig stor risiko for, at der overses vigtige detaljer, som kan få alvorlige og vidtrækkende økonomiske konsekvenser for dine arvinger eller dig selv som den længstlevende.

Notaren – ikke kvalitetsstempel af testamentets indhold

Det er ofte forekommen vildfarelse, at et testamente oprettet for notaren, er et kvalitetsstempel af indholdet. Notaren skal blot sikre sig, at du er den, du legitimerer dig som, og at du kan handle fornuftsmæssigt. Notaren gennemgår ikke testamentets juridiske indhold.

At testamentet er oprettet for notar er garanti for, at det fremkommer ved boets behandling og som udgangspunkt ikke kan tilsidesættes, men det er ingen garanti for kvaliteten af indholdet.

Overvej grundigt før du beslutter, om det er risikoen værd at vælge en billig onlineløsning, når du træffer så vigtige beslutninger, som et testamente er.

Læs også: Hvorfor benytte en advokat, når du skal oprette et testamente?

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk