Skattesatser og fradrag, børnebidrag, afgiftsfrie gaver m.v. for 2018

Gå tilbage

Skattesatser og fradrag, børnebidrag, afgiftsfrie gaver m.v. for 2018

Hvert år fastsættes eller ændres mange satser og beløbsgrænser, og det er selvfølgelig også sket for skatteåret 2018.

Her følger en oversigt over nogle af de satser, du som privatperson måske har behov for at kende.

Topskattegrænsen

I år må du tjene kr. 19.300 mere end i 2017, før du skal betale topskat, idet grænsen for topskattebetaling i 2018 er fastsat til kr. 498.000 (efter AM-bidrag).

Personfradrag

Også personfradraget er højere i år, idet du i 2018 kan trække kr. 46.000 fra din løn, inden du betaler skat. Fradraget var i 2017 kr. 45.000. Er du under 18 år, er personfradraget kr. 34.500.

Gaver til børn og andre nære slægtninge

Giver du gaver til din ægtefælle, skal der ikke betales afgift, uanset gavens størrelse.

Vil du give en gave til dine børn eller børnebørn, kan du i 2018 afgiftsfrit give en gave med en værdi op til kr. 64.300 (i 2017 var beløbet kr. 62.900) pr. barn/barnebarn.

Også dine svigerbørn kan få afgiftsfrie gaver. Her er beløbsgrænsen kr. 22.500 (mod kr. 22.000 i 2017)

Giver du gaver for et større beløb, skal gavemodtager betale gaveafgift med 15 % af den del af gavens værdi, der overstiger de ovenfor nævnte grænser.

Dødsboer

Som arving skal man betale boafgift (tidligere arveafgift). Ægtefæller betaler dog ikke boafgift.

Børn, børnebørn, oldebørn og svigerbørn betaler afgift med 15 %, men hvert dødsbo har et bundfradrag, som man ikke betaler afgift af. I 2017 var beløbet kr. 282.600, og dette er for 2018 steget til kr. 289.000.

Bidrag til børn

Normalbidraget vil i 2018 være kr. 1.360 pr. måned. Du har ret til bidrag, hvis du ikke bor sammen med den anden af dine børns forælder, og børnene bor mest hos dig.

Børnebidraget kan af Statsforvaltningen fastsættes til et højere beløb end normalbidraget. Dette sker på baggrund af den anden forælders indkomst.

Hvis I som forældre ikke er enige om at holde konfirmation sammen for jeres barn og dele udgifterne, kan Statsforvaltningen også fastsætte bidrag, såkaldt konfirmationsbidrag. Bidraget er for 2018 kr. 3.612 (for 2017 kr. 3.540).

Børneydelse fra det offentlige

Vi kalder det ofte for børnechecken, men formelt hedder det børne- og ungeydelse, og den vil også i 2018 være større end i 2017.

Børn fra 0-2 år får i 2018 kr. 18.024 (2017 kr. 17.964)

Børn fra 3-6 år får i 2018 kr. 14.268 (2017 kr. 14.220)

Børn/unge fra 7-17 år får i 2018 kr. 11.232 (2017 kr. 11.184)

Alle beløb er pr. år.

Børnetilskud

Er du reelt enlig, således at du bor alene uden anden voksen i dit hjem sammen med dine børn, kan du søge om børnetilskud.

Du får udbetalt et børnetilskud pr. barn, som du forsørger, i 2018 kr. 16.956, og et ekstra børnetilskud, kr. 17.280 i 2018, uanset hvor mange børn du har boende.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte en af vores privatretsadvokater, Lone Mørch, lm@wtc.dk, Ditte Kjeldgaard, dk@wtc.law.dk, Nete Dahl Sørensen, nds@wtc-law.dl eller Pernille Lauritsen pl@wtc.dk – eller på telefon 4822 0040.