Skal børnene høres i forbindelse med forældrenes konflikt om bopæl og forældremyndighed

Gå tilbage

Skal børnene høres i forbindelse med forældrenes konflikt om bopæl og forældremyndighed

Det følger af reglerne om behandling af sager om børns bopæl og forældremyndighed i forbindelse med forældrenes skilsmisse, at børnenes perspektiv skal belyses under sagen. Det kan ske på flere måder, og hvis barnet har en vis alder og modenhed, vil det typisk ske ved høring af barnet.

En høring af barnet foregår ved en samtale, hvor barnet får lov til at give udtryk for sin holdning i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Børnesamtalen foregår ved tilstedeværelsen af den dommer, der skal afgøre sagen, og en børnesagkyndig psykolog.

Børnene bliver ikke udspurgt på en måde, der sætter dem i en situation, hvor de bliver tvunget til at skulle vælge mellem deres far og mor.

Rigtig mange forældre ønsker ikke, at børnene skal inddrages i konflikten med den anden forælder og indgår alene af den grund en forligsmæssig aftale med modparten, selv om forælderen inderst inde ikke mener, at det er den rigtige løsning for børnene.

Børnerådet har foretaget en undersøgelse i september 2015 og offentliggjort resultatet af undersøgelsen om høring af børnene ved afgørelse i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Det konkluderes, at børnene rigtig gerne vil inddrages og sige deres mening, men at børnene har brug for mere information om, hvordan samtalen vil foregå, og hvad deres udtalelse skal bruges til.

Forældrenes forsøg på at undgå at inddrage børnene er således misforstået hensyntagen til børnene. Børnene giver udtryk for, at det er en lettelse at få mulighed for at udtale sig vedrørende beslutninger, der vedrører dem.

Hvis du har behov for bistand i forbindelse med ovenstående eller har du spørgsmål, er du meget velkommen os på tlf. +45 48 22 00 40