Sexschikane på arbejdspladsen – De juridiske konsekvenser

Gå tilbage

Sexschikane på arbejdspladsen – De juridiske konsekvenser

Sexschikane på arbejdspladsen – De juridiske konsekvenser

I 2017 fik #Metoo-kampagnen hele verden til at sætte ekstra fokus på sexchikane. I denne artikel ser vi nærmere på de juridiske konsekvenser af seksuelle krænkelser på arbejdspladsen.

Sexchikanesager er komplicerede sager, for hvornår går grænsen egentlig mellem flirt og sexchikane?

Loven er sådan, at det er den krænkedes oplevelse af, hvad der er stødende, som afgør, hvad der er sexchikane. Chikanøren kan altså ikke påstå, at handlingen ikke var krænkende, blot fordi den ligger inden for vedkommendes egne grænser.

Lad os se lidt nærmere på konsekvenserne af en sexchikanesag.

Når arbejdsgiveren chikanerer

Hvis det er arbejdsgiveren selv, der bliver anklaget for sexchikane, vil der være tale om en overtrædelse af ligebehandlingsloven. En overtrædelse kan medføre, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse til den krænkede. Størrelsen af godtgørelsen bliver fastsat efter en konkret vurdering, men kan være op til 50.000 kr.

Når kollegaen krænker

Er det en kollega, der har udøvet sexchikane, så kan den krænkede rejse godtgørelseskrav mod kollegaen. Et krav, som rejses mod en kollega, afgøres efter erstatningsansvarsloven. Får den krænkede medhold, så er konsekvensen ofte, at chikanøren får en advarsel eller ikke længere kan arbejde i firmaet.

Den krænkede kollega kan også vælge at politianmelde sexchikanen. Der vil så køre en selvstændig straffesag. Sådanne sager kan i værste fald ende med en fængselsstraf til kollegaen og erstatning til den krænkede.

Hvad skal du gøre, hvis du føler dig chikaneret?

Føler du dig udsat for sexchikane, så er det afgørende, at du ”siger fra” over for chikanøren, så personen ikke er i tvivl om, at du ikke bryder dig om tilnærmelserne. Sørg også for at fortælle om chikanen til din chef (hvis det ikke er ham, som chikanerer dig), arbejdsmiljørepræsentanten, din tillidsrepræsentant eller HR-afdelingen på din arbejdsplads. Det er vigtigt, at din arbejdsgiver ved besked, så vedkommende kan agere.

Hvad skal arbejdsgiveren gøre, hvis en kollega chikanerer?

Som arbejdsgiver har man pligt til at sørge for et chikanefrit arbejdsmiljø og så vidt muligt at sikre sine ansatte mod chikane.

Vi anbefaler derfor, at man som arbejdsgiver udarbejder nogle retningslinjer på arbejdspladsen, som sikrer, at medarbejderne behandler hinanden ordentligt, og som gør det klart, at man ikke tolererer krænkelser af nogen art. Har man ikke det på plads, risikerer man som arbejdsgiver at hæfte, hvis kollegaer chikanerer hinanden.

Bliver du som arbejdsgiver gjort opmærksom på, at en af dine ansatte føler sig udsat for chikane, så er du forpligtet til at gribe ind, så snart du hører om chikanen. Griber du ikke ind, risikerer du at overtræde ligebehandlingsloven og kan blive dømt til at betale godtgørelse.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til artiklen, eller har du brug for at tale med en advokat om en anden sag af ansættelses- eller arbejdsretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte os.

Advokaterne Gabriel L. Martiny, Malin Lundø Brun og Jan Aarup.

Medarbejdere med dette speciale

Advokat og partner (H)

M glm@wtc.dk
T +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 21

Advokat og partner (H)

M  ja@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 60

Advokat (L)

M mlb@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 16