Samlevende, vågn op!

Gå tilbage

Samlevende, vågn op!

Vi oplever tit par, som tror, at de som samlevende automatisk arver hinanden, når de har boet sammen i mere end 2 år. Nogle tror derudover også, at de skal dele deres formue ved en samlivsophævelse, ligesom hvis de var gift. Intet af dette er korrekt.

Samlevende arver intet efter hinanden, medmindre de har lavet et testamente til fordel for hinanden.

Et eksempel: Peter og Camilla har boet sammen i 10 år i deres fælles hus, hvor der er en pæn friværdi. De har tvillinger på 5 år. De har aldrig fået lavet et testamente. Når en af dem dør, vil børnene arve hele afdødes bo. Når man er under 18 år, er udgangspunktet, at man alene kan eje bankindeståender og værdipapirer, som vil blive bestyret af en forvaltningsafdeling efter faste regler. Mindreårige må som udgangspunkt ikke eje fast ejendom, medmindre Familieretshuset samtykker. Med andre ord vil den efterlevende i eksemplet som udgangspunkt være nødt til at sælge huset for at kunne betales børnenes arv. Hvis Peter og Camilla ikke har børn, vil arven i stedet gå til den afdødes forældre eller søskende.

Hvis man har oprettet pensionsordninger efter 1. januar 2008, vil pensionerne ved død derimod som udgangspunkt gå til samleveren, hvis man har boet sammen i mere end 2 år. Samlevende får ikke pensionsmidlerne, hvis pensionerne er oprettet før 1. januar 2008, medmindre de specifikt er indsat som begunstiget.

Kontoret bliver ofte kontaktet af samlevende, som vælger at ophæve samlivet efter rigtig mange år sammen. Spørgsmålet er næsten altid om den ene har krav på noget fra den anden. Svaret er desværre ”intet”. Det helt klare udgangspunkt er, at samlevende ikke skal dele deres formue ved samlivsophævelse. Der er i sjældne tilfælde mulighed for at få en mindre kompensation fra den anden, hvis man er urimeligt stillet økonomisk, men der er på ingen måde tale om en ligedeling.

Vores forhåbning med dette lille opråb er, at samlevende får vished om deres retstilling og herefter enten gifter sig eller sørger for at få lavet de nødvendige papirer.

Har du spørgsmål til denne artikel er du velkommen til at kontakte advokat Nete Dahl-Sørensen, advokat Lone Mørch eller advokat Ditte Kjeldgaard. Du er også velkommen til at kontakte os på 4822 0040.