Regler om bopælspligt kan få betydning for investorer og udlejere

Regler om bopælspligt kan få betydning for investorer og udlejere

Regler om bopælspligt kan få betydning for investorer og udlejere
Udgivet den 14. sep. 2022

Del artiklen

Siden den 1. januar 2021 har en ændring i boligreguleringsloven (nu ”lov om boligforhold”) betydet, at kravet om bopælspligt opstår allerede, når boligen står færdig og er tildelt ibrugtagningstilladelse. Det betyder, at en nyopført ejendom ikke længere kan bruges som en feriebolig eller til korttidsudlejning, inden den tages i brug som helårsbeboelse.

Hvorfor bopælspligt?

Det er normal praksis, at kommuner stiller krav om bopælspligt for at undgå øde og affolkede byområder.

Før den 1. januar 2021 kunne kommuner dog ikke forpligte ejere til at benytte deres ejendom til helårsbeboelse, selvom ejendommen var fastlagt til brug for helårsbeboelse i lokalplanen.

Inden den 1. januar 2021 var det nemlig først, når en bolig blev anvendt til helårsbeboelse første gang, at pligten om permanent helårsbeboelse og bopælspligt opstod. En nyopført bolig kunne dermed sagtens stå tom eller blive brugt til korttidsudlejning eller som feriebolig, indtil boligen blev anvendt til helårsbeboelse første gang, hvorefter kravet om helårsbeboelse og bopælspligt opstod.

Nybyggerier som endnu ikke havde været beboet, dvs. en ejer eller lejer endnu ikke havde haft folkeregister adresse på adressen, var således ikke omfattet af bopælspligten. Dette har resulteret i, at mange nybyggede ejendomme har stået øde hen, fordi de har været ejet af udenlandsdanskere og andre, som bor andre steder.

Nye regler om bopælspligt pr. 1. januar 2021

Den nye lovændring gælder alene for nyopførte ejendomme, der er fastlagt som helårsboliger, og som har fået nye lokalplaner efter den 1. januar 2021.

Det er vigtigt at anføre, at reglerne først gælder når boligen er taget i anvendelse til helårsbeboelse. Først fra dette tidspunkt opstår pligten til permanent helårsbeboelse. En ejer af en bolig har pligt til at anmelde til kommunen, hvis boligen har været ledig i mere end 6 uger.

Reglerne vil derfor ikke få betydning for salg af nyopførte boliger, som henstår ubeboede indtil salg.

De nye regler om bopælspligt vil sandsynligvis få betydning for prisen på nyopførte ejendomme, der med mindre fleksibilitet, måske vil være sværere at komme af med og således vil falde i værdi. Samtidig vil antallet af boliger uden bopælspligt falde i fremtiden, hvorfor boliger uden bopælspligt sandsynligvis vil stige i værdi.

Hvis du skal sælge en bolig uden bopælspligt, vil den nye køber kunne opretholde boligen uden bopælspligt.

De nye regler gælder i de 79 kommuner, som har vedtaget, at boligreguleringsloven (nu ”lov om boligforhold) gælder. I følgende kommuner gælder reglerne ikke: Fredensborg, Greve, Solrød, Billund, Fanø, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vesthimmerland og Ærø (2022).

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokatfuldmægtig

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk