fbpx

Reelle ejere af ejerforeninger og andelsboligforeninger

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Nyhedsbreve fra WTC advokaterne

WTC viden

Med WTC viden holder vi dig opdateret med jura, som har betydning for din dagligdag og dit arbejdsliv. Vi har fingeren på pulsen og udvælger de mest relevante nyheder inden for dine interesseområder.

Reelle ejere af ejerforeninger og andelsboligforeninger

Reelle ejere af ejerforeninger og andelsboligforeninger

Har de nye skærpede regler om selskaber og foreningers reelle ejere også betydning for ejer- og andelsboligforeninger? Vi giver vores bud nedenfor og maner til besindighed.

Den 10. januar 2020 skærpes de eksisterende krav vedrørende registrering af de reelle ejere af selskaber, fonde og foreninger (i det følgende blot ”virksomheder”). Det har vi tidligere beskrevet og fortalt om her.

Af relevans for denne artikel er, at loven blandt andet ændrer på lov om fonde og visse foreninger og på lov om erhvervsdrivende virksomheder.

Reglerne i hovedtræk

De nye regler pålægger legale ejere og reelle ejere en pligt til at forsyne virksomheden med oplysninger om ejerskabet, når de bliver bedt om det af virksomheden.

Virksomheder pålægges en pligt til løbende at undersøge og efterse, at de har korrekte og fyldestgørende oplysninger om deres reelle ejere, og en pligt til at gemme dokumentationen i 5 år efter ophør af det reelle ejerskab.

Endelig pålægges virksomheder en pligt til at give oplysninger om deres ejerforhold til andre personer og virksomheder, der har brug for oplysningerne til kundekendskabsprocedurer i henhold til hvidvasklovgivningen.

Er ejer- og andelsboligforeninger omfattet?

Særligt de skærpede regler om løbende – og minimum én gang årligt – at undersøge og efterse, om oplysningerne om de reelle ejere er korrekte og fyldestgørende, har givet anledning til bekymring i ejer- og andelsboligforeninger.

Ejer- og andelsboligforeninger er blandt andet kendetegnet ved hyppig udskiftning i ejersammensætningen, og ved at ejerne ofte ikke kender hinanden mere end overfladisk. Det ville derfor medføre væsentlige administrative byrder, hvis disse foreninger fremadrettet ville være forpligtede til løbende at sikre sig at være i besiddelse af alle og korrekte oplysninger om deres reelle ejere. Særligt fordi det i så fald kunne medføre foreningens tvangsopløsning, hvis oplysningerne er mangelfulde eller forkert opbevaret.

Ejerforeninger hører imidlertid til i kategorien af såkaldte frivillige foreninger. En ejerforenings formål er typisk at drive og vedligeholde den ejendom (eller det område for grundejerforeninger), hvori medlemmernes ejerboliger er beliggende. Formålet er derfor at håndtere udgifter og udfordringer i fællesskab. Foreningen har ikke begrænset hæftelse, og ejerforeninger kan ikke betragtes som erhvervsdrivende. Ejerforeninger er derfor ikke er omfattet af lov om fonde og visse foreninger, om erhvervsdrivende virksomheder eller anden særskilt lovgivning. Ejerforeninger er derfor ikke omfattet af reglerne og skal heller ikke registrere reelle ejere efter den 10. januar 2020.

Det samme gør sig gældende for andelsboligforeninger. De skal heller ikke registrere reelle ejere. En andelsboligforening har således til formål at erhverve, eje og drive en ejendom til beboelse for foreningens medlemmer. Teknisk set ejer medlemmerne ikke selv deres bolig, det gør foreningen, som medlemmerne så ejer en andel af. Da andelsboligforeninger ikke har begrænset hæftelse og ikke er erhvervsdrivende, er de ikke omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, og derfor ikke forpligtede til at registrere reelle ejere.

Andre foreninger – og særlige tilfælde

Ovenstående er udtryk for en kategorisering og generalisering af ejer- og andelsboligforeninger.

Foreninger kan dog være opstået og sammensat på et utal af måder. Det kan derfor ikke afvises, at en forening i et konkret tilfælde alligevel kan være omfattet af reglerne om reelle ejere og følgelig også de skærpede regler, når de træder i kraft.

Det er væsentligt, at enhver forening gør sig klart, hvilken type forening, foreningen er, og hvilke regler der er gældende for foreningen – og om der bør ske registrering af reelle ejere.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, har spørgsmål til artiklen eller er usikker på, hvad de nye regler betyder for dig, er du velkommen til at kontakte os.

Print Friendly, PDF & Email

Kontakt en ekspert på området

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L)

Helle Jørgsholm

Helle Jørgsholm

Advokat og partner (H)

David Slatcher

David Slatcher

Advokat og partner (H)