Lejeret

Læs artikler her

Lejeforhøjelse – hvad gør jeg?

Det kan nogle gange være vanskeligt at fastsætte lejens størrelse, når man skal leje en lejlighed ud. Hvad skal lejligheden koste at leje og hvad må den koste uden, at…

Læs artikel

Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Alle typer af tvister, som Huslejenævnet kan afgøre, er nævnt i lejelovens § 106. Huslejenævnet kan kun behandle sager om: Huslejens størrelse Lejeforhøjelser Depositum Forudbetalt leje Udlejers pligt til renholdelse,…

Læs artikel

Udarbejdelse af erhvervslejekontrakt

Hvis du enten som udlejer står over for at skulle leje et erhvervslejemål ud, eller du som erhvervsdrivende står over for at skulle finde et erhvervslejemål, er der en hel…

Læs artikel

Lejeloven

I Danmark er udlejning af fast ejendom reguleret ved flere forskellige lejelove. Lejelovene er særdeles komplekse, og det indbyrdes samspil er kompliceret. Det er ikke anbefalelsesværdigt som privat person eller…

Læs artikel

For høj husleje – boliglejemål

Reglerne om lejefastsættelse er særdeles komplicerede og det gør det ikke nemmere, at der gælder forskellige regler for lejemål alt afhængigt af, hvilken ejendom det ligger i, hvor gammel og…

Læs artikel

For høj husleje – erhvervslejemål

Der findes i lejelovgivningen regler om, hvor meget en udlejer må opkræve i husleje. Der er regler gældende både for erhvervslejemål og boliglejemål. Hvis du vil læse om reglerne for…

Læs artikel

Opsigelse og tidsbegrænsning i boliglejemål

Opsigelse – lejers Er lejeaftalen ikke indgået for et bestemt tidsrum, eller kan det ikke oplyses, hvilken lejetid parterne har aftalt, kan lejeren (og kun lejeren) opsige lejeaftalen. Opsigelsesvarslet er…

Læs artikel

Den “nye” lejelov

Den ”nye” lejelov trådte i kraft den 1. juli 2015. Formålet med lovforslaget var at forenkle reglerne. Ejendomsforeningen Danmark vurderer, ligesom to ud af tre lejerorganisationer, at konsekvensen desværre blev…

Læs artikel

Lejers udflytning – UDFLYTNINGSRAPPORT

Jeg har i en anden artikel beskrevet reglerne om indflytningsrapport og vedligeholdelse i lejeperioden. Denne artikel handler om reglerne for afholdelse af udflytningssyn i forbindelse med lejers fraflytning af det lejede.…

Læs artikel

Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?

Temaet for denne artikel er tidsbegrænsede lejeaftaler. I artiklen gennemgås mulighederne for indgåelse og tilsidesættelse af tidsbegrænsede lejeaftaler i boliglejemål. Udgangspunktet i lejeloven er, at lejeaftaler er tidsubegrænsede, det vil…

Læs artikel

Betaler du for meget i leje?

Betaler du for meget i leje? – 12-02-2016 I en dom fra Vestre Landsret TBB 2014.457 (U2015.3674H) har Landsretten taget stilling til, hvornår en mellem udlejer og lejer aftalt leje væsentlig…

Læs artikel

Ejer du en udlejnings-/investeringsejendom?

Ejere af udlejningsejendomme / investeringsejendomme, der bør altid være opmærksomme på at optimere indtægterne på deres ejendom og reducere udgifterne på samme.   WTC advokaterne har udarbejdet et koncept, hvor…

Læs artikel