Påkrav ved lejers manglende betaling – hvordan beregnes 14 dages fristen

Påkrav ved lejers manglende betaling – hvordan beregnes 14 dages fristen

Påkrav ved lejers manglende betaling – hvordan beregnes 14 dages fristen
Udgivet den 16. mar. 2023

Del artiklen

Oplever du som udlejer, at din lejer ikke betaler sin husleje, skal du sende en skriftlig rykker, kaldet et påkrav. Betaler lejer ikke inden for den frist, der er blevet givet i påkravet, kan du ophæve lejemålet. 

I lejeloven er der en række krav til indholdet af et lejepåkrav. Disse regler er vigtige at overholde, hvis du ønsker at have en god sag, hvis sagen ender i retten. Der er flere eksempler på, at domstolene stiller strenge krav til påkravets indhold. Du skal derfor sørge for, at alle formalia er på plads, eller få en advokat til at hjælpe dig. 

Vær særligt opmærksom på følgende: 

  • Påkravet skal være skriftligt 
  • Det skyldige beløb skal være specificeret i leje, forbrug og gebyr, og opgørelsen skal være korrekt. Hvis der er fejl i opgørelsen, så kan ophævelsen ikke gennemføres. Fjern derfor alle omtvistede krav og hold dig til den rene leje.
  •  Du bør ikke medtage nogle former for ydelser som ikke er aftalte og som gyldigt kan medtages over for lejer efter lejelovens regler.
  • Frist for indbetaling (lejer skal have mindst 14 dage fra påkravets modtagelse) 
  • Dato for afsendelse af påkravet.  
  • Det skal af påkravet udtrykkeligt fremgå, at manglende betaling af lejen kan medføre, at lejeforholdet kan ophæves 
  • Du kan tage et påkravsgebyr på kr. 314,00 (2023 sats). 
  • Udlejer har forsendelsesrisikoen. Det anbefales derfor, at påkravet fremsendes med både anbefalet Q-post og med afleveringsattest 

Læs også: Hvordan laver jeg et lejepåkrav

Hvornår kan påkravet afsendes? 

Påkravet kan tidligst afgives 3 hverdage efter sidste rettidige indbetalingsdag. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. 

Er den sidste rettidige betalingsdag den 1. i måneden, vil udlejer i 2023 kunne sende påkrav følgende datoer: 

Måned Forfaldsdag og sidste rettidige betalingsdag Afsende af påkrav 
Januar Mandag den 2. Fredag den 6. 
Februar Onsdag den 1. Tirsdag den 7. 
Marts Onsdag den 1. Tirsdag den 7. 
April Mandag den 3. Onsdag den 12. 
Maj Mandag den 1. Mandag den 8. 
Juni Torsdag den 1. Onsdag den 7. 
Juli Mandag den 3. Fredag den 7. 
August Tirsdag den 1. Mandag den 7. 
September Fredag den 1. Onsdag den 6. 
Oktober Mandag den 2. Fredag den 6. 
November Onsdag den 1. Tirsdag den 7. 
December Fredag den 1. Onsdag den 6. 

Hvordan beregnes påkravsfristen? 

En påkravsfrist er på 14 dage, og gælder fra den dato, hvor brevet er kommet frem til lejer. I praksis har man bestemt, at brevet er kommet frem til lejer den dag, hvor lejer har modtaget brevet i sin postkasse, postbuddet har overleveret brevet til lejer, eller på den dato, hvor brevet er lagt til afhentning på posthuset. 

Derfra har lejer 14 hele dage til at betale, og det er først efter de 14 dages udløb, at du må sende/aflevere en skrivelse med ophævelse af lejemålet.  

Det betyder, at hvis lejer er blevet fremsendt et påkrav, som er kommet frem den 5. marts, så har lejer indtil den 19. marts kl. 23.59 til at betale. Hvis lejer ikke har betalt inden den 20. marts kl. 00:00, kan du ophæve lejemålet. 

Påkravsfristen regnes som dage og ikke hverdage. Dvs. at både lørdage, søndage og evt. helligdage skal medregnes i påkravsfristen på de 14 dage. Dog med den modifikation, at hvis den sidste dag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, så udskydes fristen til næste hverdag. 

Betaler lejer ikke efter, at du har sendt et påkrav, skal du være opmærksom på, at lejer kan nå at betale restancen helt indtil ophævelsen, er kommet frem. Så hvis du sender en ophævelse med et almindeligt brev, som er flere dage undervejs, og lejer når at betale i mellemtiden, så får lejer lov til at blive i lejemålet. 

På grund af de mange formkrav og faldgruber anbefaler vi, at du som udlejer søger rådgivning ved udarbejdelse og fremsendelse af din påkravsskrivelse samt inden du sender din ophævelsesskrivelse. 

Hvis du har spørgsmål til denne artikel eller ønsker vejledning om eller hjælp til at opgøre og udarbejde påkrav til lejer, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk