Påkrav ved lejers manglende betaling – hvordan beregnes 14 dages fristen

Gå tilbage

Påkrav ved lejers manglende betaling – hvordan beregnes 14 dages fristen

Oplever du som udlejer, at din lejer ikke betaler sin husleje, skal du sende et skriftligt påkrav. Betaler lejer ikke inden for den frist, der er blevet givet i påkravet, kan du ophæve lejemålet.

I lejeloven er der en række krav til indholdet af et lejepåkrav, som er vigtige at overholde. Der er flere eksempler på, at domstolene stiller strenge krav til påkravets indhold. Du skal derfor sørge for, at alle formalia er på plads, eller få en advokat til at hjælpe dig.

Vær særligt opmærksom på følgende:

  • Påkravet skal være skriftligt
  • Det skyldige beløb skal være specificeret, og opgørelsen skal være korrekt. Hvis der er fejl i opgørelsen, så kan ophævelsen ikke gennemføres. Fjern derfor alle omtvistede krav og hold dig til den rene leje.
  • Det skal udtrykkeligt fremgå, at manglende betaling af lejen kan medføre, at lejeforholdet ophæves
  • Det er vigtigt, at du overholder de tidsfrister som er sat.

Sådan beregnes 14 dages fristen

I lejeloven hedder det:

”Udlejer kan kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling, hvis lejer ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til lejer. Udlejers påkrav kan tidligst afgives 3 hverdage efter sidste rettidige indbetalingsdag og skal udtrykkeligt angive, at lejeforholdet kan ophæves, hvis lejerestancen ikke betales inden fristens udløb.”

Skulle huslejen være betalt den 1. marts, kan du derfor tidligst sende et lejepåkrav den 4. marts.

En påkravsfrist er på 14 dage, og gælder fra den dato, hvor brevet er kommet frem til lejer. I praksis har man bestemt, at brevet er kommet frem til lejer den dag, hvor lejer har modtaget brevet i sin postkasse, postbuddet har overleveret brevet til lejer, eller på den dato, hvor brevet er lagt til afhentning på posthuset.

Derfra har lejer 14 hele dage til at betale, og det er først efter de 14 dages udløb, at du må sende/aflevere en skrivelse ophævelse af lejemålet. Det betyder, at hvis lejer er blevet fremsendt et påkrav, som er kommet frem den 5. marts, så har lejer indtil den 19. marts kl. 23.59 til at betale. Hvis lejer ikke har betalt inden den 20. marts kl. 00:00, kan du ophæve lejemålet.

Påkravsfristen regnes som dage og ikke hverdage. Dvs. at både lørdage, søndage og evt. helligdage skal medregnes i påkravsfristen på de 14 dage. Dog med den modifikation, at hvis den sidste dag falder på en lørdag, søndag eller helligdag, så udskydes fristen til næste dag.

Betaler lejer ikke efter, at du har sendt et påkrav, skal du være opmærksom på, at lejer kan nå at betale restancen helt indtil ophævelsen er kommet frem. Så hvis du sender en ophævelse med et almindeligt brev, som er flere dage undervejs, og lejer når at betale i mellemtiden, så får lejer lov til at blive i lejemålet.

Påkravsgebyrets størrelse er fast og uanset størrelsen af dit tilgodehavende hos lejer, er gebyret det samme. Taksten reguleres årligt.

Vi anbefaler af bevismæssige årsager, at påkrav og ophævelsesskrivelse sendes som quickbrev med afleveringsattest. Det er vigtigt at kunne dokumentere, at og hvornår brevet er kommet frem til Lejers postkasse. Det er ikke tilstrækkeligt at sende brevet anbefalet, idet dette brev leveres med pakkepost, fordi hvis Lejer ikke er hjemme, tages brevet med retur til posthuset. Hvis Lejer derefter ikke henter brevet – så er det ikke kommet frem. Alternativt skal det på anden vis dokumenteres hvornår brevet er kommet frem. Retsstillingen er generelt usikker på området.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller ønsker hjælp til udarbejdelse af påkrav og ophævelsesskrivelse over for en lejer, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Advokat og partner (H)

rew@wtc.dk 
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 44

Advokat og partner (H)

M  hro@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 59

Få mere viden