fbpx

Nye regler for familieoverdragelser af bolig

Nye regler for familieoverdragelser af bolig

Nye regler for familieoverdragelser af bolig
Udgivet den 16. jun. 2020

Del artiklen

I mange år har det som privatperson været muligt at overdrage fast ejendom til familiemedlemmer på særlige vilkår. Som følge af de nye regler om fastsættelse af offentlige ejendomsvurderinger, lægger SKAT nu op til en ændring af praksis, der forventes at træde i kraft den 1. juli 2020.

Ændringen får dog først virkning for den enkelte ejendom, når ejeren har modtaget en ny ejendomsvurdering efter de nye regler.

Hvad er reglerne for familieoverdragelser?

Med de nuværende regler har du som udgangspunkt mulighed for at overdrage din bolig skatte- og afgiftsfrit til et familiemedlem, for en pris der svarer til den seneste offentlige vurdering +/- 15%. Det vil sige, i de fleste tilfælde, til under den egentlige handelsværdi.

Det gælder både hvis overdragelsen sker ved forældres salg til deres børn (forældrekøb), eller hvis overdragelsen sker i forbindelse med behandling af et dødsbo.

I de senere år har domstolene skærpet praksis, så SKAT kan modsætte sig salg, hvis der foreligger ”særlige omstændigheder”. SKAT har nu sendt et såkaldt ”styresignal” – tilkendegivelse af hvordan SKAT vil administrere reglen – i høring om begrebet ”særlige omstændigheder”.

Det fremgår af styresignalet, at de ”særlige omstændigheder” afhænger af en samlet konkret vurdering af blandt andet prisforskellen mellem overdragelsessummen og handelsværdien, herunder om ejendommen før overdragelsen har været solgt til en højere værdi, eller om der er foretaget belåning til en højere værdi end overdragelsessummen.

Ændring vedrørende værdiansættelser

Der ændres nu i bestemmelserne for overdragelser af ejendomme i familier, og det betyder blandt andet, at værdiansættelsen af boligen ændres fra nuværende +/- 15% til fremover +/- 20% af den offentlige vurdering.

Det lyder umiddelbart positivt, at værdiansættelsen ved familieoverdragelser ændres fra +/- 15% af den offentlige vurdering til +/- 20%. På den måde vil det være muligt, eksempelvis for forældre, at sælge deres bolig til børnene for 20% under den offentlige vurdering.

Men man skal være opmærksom på, at ændringen følger de nye offentlige ejendomsvurderinger, som forventes at ligge noget højere end de nuværende. Baggrunden herfor er, at man med de nye offentlige vurderinger ønsker at ramme en vurdering så tæt på den faktiske handelsværdi som muligt.

Eksempel

En ejendom til en offentlig vurdering på kr. 1.600.000 ønskes overdraget til sønnen, hvilket efter nugældende regler kan ske til kr. 1.360.000 (-15%).

Men bliver den nye offentlige vurdering ændret til kr. 3.000.000, så er overdragelsessummen kr. 2.400.000 (-20%) og altså et langt højere beløb, som sønnen skal betale for ejendommen.

WTC advokaternes kommentarer

Usikkerheden omkring de nye offentlige vurderinger taler for, at familieoverdragelserne, om muligt, foretages inden reglerne træder i kraft for den enkelte ejendom, hvilket sker ved modtagelsen af de nye ejendomsvurderinger. Tal med os om mulighederne.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk