Ny skilsmisselov 2019 – læs om de nye regler her

Gå tilbage

Ny skilsmisselov 2019 – læs om de nye regler her

Ny skilsmisselov 2019

Den 1. april 2019 trådte en ny skilsmisselov i kraft. Den nye lov skal i langt højere grad tage udgangspunkt i den enkelte families behov, og hensynet til barnet kommer fremover i højsæde. I denne artikel får du et overblik over det nye system.

Familieretshuset

Statsforvaltningen, som før tog sig af skilsmisser, bopælssager og samværssager, ændrer navn til Familieretshuset. I modsætning til statsforvaltningen, vil Familieretshuset kun behandle familiesager.

I Familieretshuset vil alle sager om skilsmisser, separationer, bopælssager, forældremyndighedssager og samværssager fremover blive administreret. Familieretshuset vil være indgangen til systemet for forældre, som ønsker at blive skilt, og her vil alle sager bliver screenet. I screeningsprocessen undersøger man den enkelte families behov, så familien efterfølgende får det bedst mulige sagsforløb.

Familieretten

En anden del af det nye system er Familieretten, som er en selvstændig del i byretterne.

I Familieretten vil en dommer træffe en afgørelse i de komplekse og konfliktfyldte sager samt i nogle af de sager, hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset. Det kan f.eks. være i skilsmissesager, hvor der er problemer med misbrug eller vold.

Børneenheden

I det nye system er det altafgørende hensyn i skilsmissesager, hensynet til barnet. Der er derfor indføjet en ny formålsbestemmelse i forældreansvarsloven, som sikrer, at barnet altid vægtes højest. Der skal være fokus på barnets trivsel gennem hele forløbet, og derfor bliver der oprettet en særlig børneenhed, som skal tage hånd om barnet. Enheden skal f.eks. sørge for, at barnet altid har en voksen at tale med og spørge til råds. I enheden er der også børnesagkyndige, der sørger for, at børnene bliver inddraget tidligt i forløbet på en skånsom måde.

Refleksionsperiode

I det nye skilsmissesystem har man indført en refleksionsperiode på 3 måneder for forældre, som ønsker at blive skilt. Refleksionsperiodens formål er, at ægtefællerne får tid til eftertanke og blive klogere på den betydning, en skilsmisse har for et barn. I refleksionsperioden tilbydes både forældrene og barnet rådgivning samt en målrettet rådgivnings- og afklaringssamtale. Det skal hjælpe med at forstå bruddets betydning for barnet, og hvordan barnet bedst støttes i situationen. Samtidig skal forældrene gennemføre et obligatorisk digitalt forløb med henblik på børnenes tarv.

Tilbuddet om en målrettet samtale gives også til ugifte forældrepar med fællesbørn, der ønsker en skilsmisse.

Ligeværdigt forældreskab

De nye regler for skilsmissefamilier skal også give bedre mulighed for, at enige forældre kan være forældre på lige fod.

Skilte forældre skal fremover have mulighed for at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. I praksis vil det være sådan, at barnet fortsat har sin adresse ét sted, men forældrene krydser af i en rubrik, at de har valgt delt bopæl.

Forældre, hvor børnene har delt bopæl, vil fremover også dele børne- og  ungeydelsen lige.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til artiklen, så kan du skrive til os her og få svar fra en advokat.

Kontakt en ekspert på området

Hvis du har brug for hjælp til at forstå den nye skilsmisselov, eller ønsker rådgivning om din retsstilling og dine muligheder, er du velkommen til at kontakte vores specialister på området.

Få mere viden

testamente-gratis

6 gode råd til dig, som ikke har et testamente

Hvem får forældremyndigheden over dine børn, hvis du dør? Og har du helt styr på, hvem der arver dig?
Med et testamente og et børnetestamente får du indflydelse på begge dele. I denne artikel giver vi 5 gode råd til, hvordan du sikrer dine børn og din ægtefælle eller samlever bedst.

Læs mere »

Gør-det-selv-jura – en god ide?

Du gør sikkert mange ting selv uden hjælp fra fagfolk – maler vægge, bager brød, klipper hæk, installerer nye programmer på computeren osv. Det går som regel godt og uden de store skader, selv om fagfolk måske kunne gøre det bedre. Men vælger du at klare familiejuraen selv, kan konsekvenserne være meget større end en skævt klippet hæk.

Læs mere »