Ny sag om afgiftsfrie gaver vækker opsigt

Ny sag om afgiftsfrie gaver vækker opsigt

Ny sag om afgiftsfrie gaver vækker opsigt
Udgivet den 15. mar. 2021

Del artiklen

En ny sag åbner op for, at familiemedlemmer kan give store skattefrie pengegaver til hinanden, også selvom gaverne overstiger det afgiftsfrie beløb.

Landsskatteretten har afgjort, at det var helt efter reglerne, da en kvinde gav skattefrie pengegaver for i alt kr. 1.205.000 til sine ti familiemedlemmer, selvom pengene reelt kun endte hos hendes to døtre.

Gaver til nære slægtninge

Som udgangspunkt må du give hvert af dine børn, børnebørn og oldebørn gaver for op til kr. 68.700 hvert år (i 2021), uden der skal betales afgift af beløbet. Det afgiftsfrie beløb reguleres hvert år.

Hvis du giver gaver for et større beløb, skal gavemodtageren betale gaveafgift med 15% af den del, der overstiger de kr. 68.700.

En ny sag åbner imidlertid op for, at forældre kan give flere skattefrie penge til sine børn.

Kr. 1.250.000 endte skattefrit hos døtrene

Sagen begyndte med, at en ældre dame gav hvert af sine to børn/døtre, fire børnebørn og fire oldebørn en pengegave på kr. 59.800 – i alt kr. 598.000 – i december 2014. Beløbet var det maksimale afgiftsfrie beløb dengang.

En måned senere, som nu var i 2015, gentog hun proceduren. Den afgiftsfrie grænse var hævet lidt, og derfor gav hun nu kr. 60.700 til hvert af sine to børn, fire børnebørn og fire oldebørn – dvs. kr. 607.000 i alt.

Sammenlagt havde hun dermed givet sine ti familiemedlemmer pengegaver for i alt kr. 1.205.000 inden for en måneds tid.

Det specielle ved sagen er, at pengegaverne ikke blev overført til børnebørn og oldebørn, men alene til de to døtre. Den ældre dame overførte halvdelen af beløbet til hvert af sine døtre, og skrev i posteringsteksten, hvilke beløb der skulle gå til børnebørn og oldebørn. Samtidig blev der udfærdiget gældsbreve for den del, der gik til børnebørn og oldebørn, hvor deres mor/mormor var skyldner (altså den ældre dames døtre).

Afgørelse i sagen

Skattestyrelsen mente, at der var tale om en omgåelse af reglerne om betaling af gaveafgifter, men sagen fik efterfølgende medhold i Landsskatteretten. 

Landsskatteretten lagde blandt andet til grund, at gaveoverdragelsesdokumenter og posteringstekster klart viste, at gaverne skulle fordeles blandt de ti familiemedlemmer, også selvom pengene efterfølgende alene gik til de to døtre. Landsskatteretten anså desuden gældsbrevene som faktiske låneforpligtelser, og derfor var dette ikke i strid med reglerne, og der skulle ikke betales gaveafgift.

WTC advokaternes bemærkninger

Sagen viser, at man gerne må udbetale pengegaver til børn og børnebørn, uden at pengene overføres til hver gavemodtager. Børnebørnene kan derefter udlåne pengene til forældrene.

Det er dog vigtigt, at man har sin dokumentation i orden i form af gavebreve og korrekt posteringstekst i overførslerne, ligesom man skal være opmærksom på, at man skal udfærdige gældsbreve med reelle lånebetingelser.

Vi har tidligere beskrevet en anden måde, hvorpå man lovligt kan flytte større summer til sine børn skattefrit, ved at oprette et rentefrit familielån. Det kan du læse mere om her: Hvor store gaver må jeg give?

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller til reglerne om gaveafgifter, er du velkommen til at kontakte os. 

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk