fbpx

Ny lov giver arbejdsgiver ret til at pålægge ansatte at vise coronapas

Ny lov giver arbejdsgiver ret til at pålægge ansatte at vise coronapas

Ny lov giver arbejdsgiver ret til at pålægge ansatte at vise coronapas
Udgivet den 26. nov. 2021

Del artiklen

Loven er trådt i kraft den 26. november 2021 og giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at forevise coronapas samt at lade sig teste og oplyse om resultatet af testen.

Formålet med loven er at give arbejdspladserne redskaber til at håndtere den stigende smitte med COVID-19 i Danmark.

Forevisning af coronapas

De nye regler giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at fremvise coronapas, så længe COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Dette gælder både private og offentlige arbejdspladser.

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at gøre brug af muligheden, skal du informere de berørte ansatte skriftligt, herunder informere om dine begrundelser for at gøre brug at tiltaget. Som udgangspunkt er det en tilstrækkelig begrundelse, at COVID-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Testning af medarbejdere

Det fremgår desuden af loven, at arbejdsgiver, ligesom tidligere, igen får mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 – og få oplyst testresultatet.

Læs også: COVID-19: Ny lov giver arbejdsgiver mulighed for at pålægge medarbejdere at blive testet – og modtage testresultatet.

Du kan som arbejdsgiver alene pålægge en medarbejder at blive testet for COVID-19, hvis:

  1. Det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller
  2. Der forelægger væsentlige driftsmæssige hensyn i relation til den pågældende virksomhed.

Saglighedskriteriet skal ses som udtryk for, at sundhedsmyndigheders og andre myndigheders regler, retningslinjer, anbefalinger og vejledninger vedrørende COVID-19 skal lægges til grund for et eventuelt pålæg om test.

En test, som er pålagt af virksomheden, skal så vidt muligt gennemføres i arbejdstiden, og hvis dette ikke er muligt, skal medarbejderen kompenseres økonomisk for den tid, der bruges på at blive testet uden for arbejdstiden.

Manglende efterlevelse kan få ansættelsesretlige konsekvenser

Såfremt den ansatte ikke efterkommer et pålæg om forevisning af coronapas eller et pålæg om testning, så vil dette kunne få ansættelsesretlige konsekvenser. Dette forudsætter dog, at den ansatte er blevet orienteret om, at det vil kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, hvis pålægget ikke efterkommes.

WTC advokaternes bemærkninger

Hvis du som arbejdsgiver ønsker at gøre brug af de nye muligheder vedrørende forevisning af coronapas og eventuelt pålæg om test, så skal du sikre dig, at du informerer de berørte medarbejdere om dette skriftligt, herunder at du informerer eventuelle tillidsrepræsentanter eller arbejdsmiljørepræsentanter. Du skal derudover også orientere samarbejdsudvalget.

Adgangen til at pålægge medarbejdere at fremvise coronapas er ikke underlagt GDPR (persondatalovgivningen), så længe du blot udfører synsmæssig kontrol og ikke indsamler eller registrerer oplysningerne.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller til de nye regler, så er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Gabriel L. K. Martiny

Gabriel L. K. Martiny

Advokat og partner (H)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Jan Aarup

Jan Aarup

Advokat og partner (H)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk