fbpx

Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme

Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme

Ny ejendomsskat for erhvervsejendomme
Udgivet den 9. aug. 2021

Del artiklen

Pr. 1. marts 2021 er der trådt nye regler om ejendomsskat for erhvervsejendomme i kraft. Formålet med de nye regler er blandt andet, at gøre ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme mere retvisende og gennemskuelige.

I denne artikel kan du læse om de nye regler, og få vores vurdering af, hvad reglerne betyder for ejer, køber og sælger af en erhvervsejendom.

Nyt vurderingssystem for erhvervsejendomme

Med de nye regler afskaffes ejendomsværdien for erhvervsejendomme, og reglerne for fastsættelse af grundværdien ændres. Både dækningsafgiften, der af nogle kommuner pålægges erhvervsejendomme, og grundskylden fastsættes på baggrund af grundværdien, og der er derfor en risiko for, at de ændrede regler betyder større samlet ejendomskat på erhvervsejendomme.

Fremover fastsættes grundværdien for erhvervsejendomme med udgangspunkt i grundværdien for en standard ejerbolig i samme geografiske område som erhvervsejendommen. Grundværdien bliver fastsat til det halve af prisen af grundværdien pr. kvadratmeter for en standard ejerbolig. Herved tages der blandt andet højde for, at erhvervsgrunde typisk kan bebygges mere end parcelhusgrunde og huslejeniveauerne og afkastgraderne for erhvervsejendomme.

Samtidig med at ejendomsværdien bortfalder, omlægges dækningsafgiften også. Tidligere blev dækningsafgiften beregnet ud fra forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien, men da ejendomsværdien nu bortfalder, beregnes den fremover udelukkende på baggrund af grundværdien. Dækningsafgiften bliver således fremadrettet reelt en ekstra grundskyld. Det forventes, at der i løbet af året bliver fastsat nye skattesatser, der skal sikre, at kommunernes udbytte fra dækningsafgifterne samlet set som udgangspunkt forbliver uændret. Dette indebærer, at der kan ske betydelige ændringer af den samlede ejendomsskat inden for en kommune.

Hvad betyder de nye regler for dig?

Hvis du f.eks. har en erhvervsejendom med et samlet grundareal på 11.500 m2, og standardprisen for en parcelhusgrund på 1.000 m2 er 2 mio. i området, så vil grundværdien efter de nye regler skulle fastsættes til omkring 11,5 mio kr. (11.500 m2 / 1.000 x 2 mio. = 23 mio. / 2 = 11,5 mio. kr.).

Hvis ejendommen i 2020 blev vurderet til 11,9 mio. kr. i ejendomsværdi og 7,5 mio. kr. i grundværdi – forskelsværdi 3,4 mio. kr. – og da grundskyld og dækningsafgift fremover alene beregnes på baggrund af grundværdien, betyder det, at der som udgangspunkt vil ske en betydelig stigning i udgifterne til grundskyld og dækningsafgift for ejendommen fremover samlet set.

Det betyder, at en køber af en erhvervsejendom risikerer betydelige stigninger i grundskyld og dækningsafgift for ejendommen, da disse beregnes på baggrund af grundværdien, der i mange tilfælde vil stige betragteligt. Særligt når ejendomsvurderingssystemet for beboelsesejendomme er fuldt indfaset i løbet af 2024.

De potentielle stigninger i grundskyld og dækningsafgift betyder, at erhvervsejendomme bliver dyrere at eje, og derfor vil det nye vurderingssystem måske resultere i, at erhvervsejendomme vil falde i værdi og pris.

Hvornår bliver reglerne implementeret?

Selvom de nye regler er trådt i kraft, bliver de først fuldt implementeret, når de nye offentlige vurderinger af private ejendomme er på plads.

De nye vurderinger af private ejendomme forventes at blive udsendt fra september 2021 og forventes fuldt implementeret i 2024. Hvis du er i tvivl om, hvordan de nye ejendomsvurderinger påvirker vurderingen af din erhvervsejendom eller dit køb, så er du velkommen til at kontakte os for en konkret vurdering.

Læs hele lovforslaget her: Forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven.

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat og partner (H)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat og partner (H)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk