fbpx

Ny afgørende dom om olietanke

Ny afgørende dom om olietanke

Ny afgørende dom om olietanke

Del artiklen

Højesteret har i april måned 2014 afsagt en afgørende dom om olietanke. Dommen fastlægger købers forpligtelse til at undersøge forholdene, når en ejendom erhverves.

Fakta om sagen

Sagen drejer sig i korte træk om to købere, der i år 2000 erhverver en ejendom nær Århus. Ved indgåelsen af købsaftalen gøres køberne opmærksom på, at der på ejendommen er en nedgravet olietank af mærket Ajva, men hverken køberne eller deres advokat undersøgte forholdene nærmere i forbindelse med købet af ejendommen.

Hverken købere eller advokat satte sig ind i reglerne omkring sløjfning af olietanke.

Køberne havde ikke kendskab til at olietanken lækkede, eller at der i det hele taget eksisterede regler omkring sløjfning af olietanke.

Selve utætheden og olieforureningen opstår efterfølgende i sommeren 2007, og de samlede omkostninger for oprydning af den skete forurening udgjorde i alt ca. kr. 5,2 millioner.

Den omhandlede olietank skulle i henhold til den dagældende olietankbekendtgørelse have været sløjfet 1. januar 2001.

Hele sagens spørgsmål var således, om køberne burde have vidst, at det var i strid med olietankbekendtgørelsen, at olietanken ikke var sløjfet senest den 1. januar 2001.

Spørgsmålet var i den forbindelse, om forsikringsselskabet Topdanmark skulle dække skaden op til kr. 2 millioner, og om Staten herefter skulle dække resten.

Køberne kunne ikke opnå dækning fra forsikringsselskabet og staten, hvis køberne vidste eller burde have vidst, at olietanken ikke opfyldte olietankbekendtgørelsen.

Sagens resultat

Højesteret kom (i en 4-1 afgørelse) frem til, at køberne burde have vidst, at en olietank af den type skulle have været sløjfet inden 1. januar 2001. Topdanmark (og Staten), blev derfor frifundet og køberne blev dømt til at betale for oprydningen – i alt kr. 5,2 millioner med tilhørende sagsomkostninger.

Højesteret lægger i afgørelsen primært vægt på, at der fra det offentliges side i 2000 og i 2005 er gennemført landsdækkende oplysningskampagner, som er direkte målrettet mod ejere af ejendomme med opvarmning fra eget oliefyr. Oplysningskampagnernes eneste formål var at gøre ejerne bekendt med reglerne i olietankbekendtgørelsen, herunder reglerne om sløjfning af olietanke.

Højesterets afgørelse vil danne præcedens for retsstillingen på området. Det er derfor vigtigt, at købere er opmærksomme på disse forhold ved køb af fast ejendom. Vi anbefaler i den forbindelse altid, at der medvirker en advokat ved køb af fast ejendom.

Advokatens ansvar

Den berigtigende advokat, der bistod de to købere af ejendommen, blev betragtet som erstatningsansvarlig, men kravet var forældet i henhold til de almindelige forældelsesregler.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk