Morens samværschikane medførte, at datterens bopæl blev flyttet til far

Gå tilbage

Morens samværschikane medførte, at datterens bopæl blev flyttet til far

Ved dom af 25. september 2015 besluttede Østre Landsret, at datterens bopæl skulle flyttes fra moren til faren som følge af morens samværschikane.

Datteren havde oprindeligt bopæl hos sin mor og samvær med sin far 5 ud af 14 dage – en såkaldt 9/5-ordning. Moren tilkendegav under sagen, at hun aldrig havde været imod samvær med faren, men at datteren havde givet udtryk for, at hun ikke ønskede at overnatte hos faren. Som følge heraf tilbageholdte moren datteren fra samvær med far, hvilket endte med, at faren indbragte sagen om udlevering til samvær for fogedretten. Moren havde endvidere aflyst samværet med en række andre begrundelser, som medførte adskillige fogedsager vedrørende udlevering til samvær.

Ved afgørelsen lagde landsretten til grund, at det efter en samlet vurdering var bevist, at forældrenes langvarige konflikt og årsagen til, at der ikke i længere perioder havde været samvær med overnatning, var begrundet i morens modvilje imod samværet. På den baggrund besluttede landsretten, at bopælen fremover skulle være hos faren.

Hvis du har behov for bistand i forbindelse med ovenstående eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. +45 48 22 00 40