Må du rejse til udlandet med dit barn uden samtykke fra den anden forælder?

Må du rejse til udlandet med dit barn uden samtykke fra den anden forælder?

Må du rejse til udlandet med dit barn uden samtykke fra den anden forælder?
Udgivet den 30. jan. 2023

Del artiklen

Skal du ud og rejse med dit barn, uden at den anden forælder skal med, og har I delt forældremyndighed, så skal du undersøge, om landet I skal rejse til, kræver en samtykkeerklæring fra den anden forælder. Har I fælles forældremyndighed, må du gerne rejse til udlandet på ferie med dit barn uden den anden forælders samtykke.

Hvis du ikke har del i forældremyndigheden, er udgangspunktet, at du ikke må rejse med dit barn på ferie til udlandet, medmindre den anden forælder har givet samtykke til rejsen eller der træffes afgørelse herom i Familieretshuset. Det kan være en god ide at oprette en samtykkeerklæring fra forælderen med den fulde forældremyndighed.

Der er ikke ens regler overalt og det varierer fra land til land, hvilket krav der stilles til en samtykkeerklæring. Hvorvidt der er et krav, kan du få oplyst hos det pågældende lands ambassade.

Du kan henvende dig på ambassaden til det land, som I skal rejse til og få viden om der kræves en:

  • Dokumentation for forældremyndighed, evt. især hvis du har den fulde forældremyndighed over det barn du rejser med
  • Rejsesamtykkeerklæring, hvis barnet kun rejser med den ene forælder
  • Rejsesamtykkeerklæring fra begge forældre, hvis barnet rejser uden forældre – fx bedsteforældre
  • Bestemt sprog samtykkeerklæringen/eneforældremyndigheden skal skrives på (særlig blanket?)
  • Samtykkeerklæring med underskrift fra notar i byretten (skal denne underskrift legaliseres af Udenrigsministeriet?)
  • Et stempel dokumentation fra det pågældende lands ambassade for eneforældremyndigheden/samtykkeerklæringen

Selve rejsesamtykkeerklæringen, såfremt der ikke er blanket der skal udfyldes, skal som minimum indeholde:

  • Barnets navn, adresse, fødselsdato, pasnummer og nationalitet
  • Ledsagende voksnes navne, adresse pasnummer og nationalitet samt eventuelt relation til barnet
  • Begge forældres eller forældremyndighedsindehaverens navn, adresse, nationalitet og telefonnummer
  • Oplysning om rejsedestinationen, rejsedatoer og evt. kontaktoplysninger under opholdet

Skal du have hjælp til ovenstående og med at udfærdige samtykkeerklæring, er du velkommen til at kontakte WTC Advokaterne.

Læs også: Det skal du være opmærksom på, inden I laver en aftale om børnebidrag

Har du spørgsmål?

Hvis du ønsker at høre mere, eller har spørgsmål til artiklen, så er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt en ekspert på området

Sara Prier Jakobsen

Sara Prier Jakobsen

Advokat

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)

Lone Mørch

Lone Mørch

Advokat (L)

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk