Lejers udflytning – UDFLYTNINGSRAPPORT

Lejers udflytning – UDFLYTNINGSRAPPORT

Lejers udflytning – UDFLYTNINGSRAPPORT
Udgivet den 17. okt. 2017

Del artiklen

Denne artikel handler om reglerne for afholdelse af udflytningssyn i forbindelse med lejers fraflytning af det lejede.

Jeg har i en anden artikel beskrevet reglerne om indflytningsrapport og vedligeholdelse i lejeperioden.

Hvilke udlejere har pligt til at afholde fraflytningssyn?

Indledningsvis bemærkes, at reglen om obligatorisk udflytningssyn kun gælder udlejere som udlejer mere end én beboelseslejlighed.

Andre udlejere er ikke omfattet af et krav om at holde ind- og fraflytningssyn, men både ind- og udflytningssyn kan være fornuftigt at afholde. Blot fordi man afholder et ikke-obligatorisk syn, vil man som udlejer dog ikke blive bundet af reglerne.

Hvordan gennemføres et fraflytningssyn?

Reglerne om fraflytningssyn er som følger: Udlejer skal indkalde lejer til synet med mindst 1 uges varsel. Rent praktisk gøres det i forbindelse med lejers nøgleaflevering, men husk, at dette skal skrives til lejer, eksempelvis i forbindelse med at der kvitteres for opsigelsen.

Hvor meget skal med i rapporten?

Under selve fraflytningssynet skal alle de istandsættelsesarbejder, som udlejer agter at gøre gældende over for lejer, medtages. Hvis udlejer glemmer noget, kan udlejer som udgangspunkt ikke kræve at lejer skal betale herfor.

Lejer skal have en kopi

Udlejer skal til lejer udlevere en kopi af fraflytningsrapporten under selve fraflytningssynet, og hvis lejer – på trods af korrekt indkaldelse – ikke deltager, eller ikke ønsker at kvittere for modtagelsen af rapporten, skal rapporten sendes til lejer inden 14 dage efter synet.

Hvordan afholdelse af synet og udarbejdelse af rapporten på stedet rent praktisk kommer til at foregå er vanskeligt at sige noget om, og der findes ikke en formular som udlejer partout skal bruge til rapporten. Men det er givet, at udlejer med fordel kan anvende standardformularer fra eksempelvis Ejendomsforeningen Danmark til udarbejdelse af rapporten. Udlejer må så vel sagtens medbringe karbonpapir eller en lille printer under armen (!) og herefter tage et billede af rapporten med sin telefon, for at sikre sig bevis for rapportens indhold.

Husk at få det hele med

Rapporten bør henvise til billedmateriale og billederne bør sendes til lejer umiddelbart efter synet. Udlejer skal om muligt have affotograferet lejemålet forinden synet. Uanset om disse billeder så vil blive betragtet som en del af rapporten eller ej vil de kunne bruges som bevis for lejemålets stand ved udflytning. Uanset billedmateriale skal manglerne, udlejers istandsættelseskrav og lejemålets generelle stand imidlertid beskrives i rapporten.

Der er intet krav om, at udlejers krav skal beløbsfastsættes. Udlejer skal blot beskrive omfanget af istandsættelseskravet. Efterfølgende skal udlejer indhente tilbud fra håndværkere på sædvanlig vis.

Hvis artiklen giver anledning til spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte advokat René Wøhler pr. mail rew@wtc.dk eller telefon 48 22 00 44.

Del artiklen

Del artiklen med dit netværk