Konkurrencebegrænsninger i ansættelsesretten

Gå tilbage

Konkurrencebegrænsninger i ansættelsesretten

nsættelsesklausulloven trådte i kraft 1. januar 2016 og har virkning for ansættelsesklausuler, der er indgået efter dette tidspunkt. Samtidigt blev jobklausulloven, funktionærlovens §§ 18 og 18a samt aftalelovens § 38 ophævet.

Hvad omhandler loven?

Loven omhandler ansættelsesklausuler defineret som job-, konkurrence- og kunde- samt kombinerede klausuler. Loven regulerer de nævnte klausuler og fastsætter, hvilken kompensation arbejdsgiveren skal betale til lønmodtageren, såfremt lønmodtageren har påtaget sig en klausul. Det er ikke længere gyldigt at indgå jobklausuler.

Mange virksomheder har indrettet sig på den nye lov og indgår klausuler i overensstemmelse med denne, således at klausulerne er gyldige. Nogle virksomheder anvender imidlertid stadig de gamle bestemmelser og indgår således aftaler om konkurrencebegrænsninger, der ikke er gyldige.

Såfremt klausulerne er ugyldige, eller der ikke er aftalt nogle ansættelsesklausuler, gælder alene markedsføringslovens regler.

Den nye markedsføringslov

Markedsføringsloven er ændret den 1. juli 2017 med det formål at gøre den mere overskuelig samt at sikre efterlevelse af EU-retten.

Bestemmelsen om god markedsføringsskik (tidligere § 1) fremgår nu af § 3, mens bestemmelsen om erhvervshemmeligheder (tidligere § 19) nu fremgår af § 23. Det er derfor vigtigt, at eksisterende ansættelseskontrakter, indgåede fratrædelsesaftaler, opsigelser m.v. opdateres, således at der foretages henvisning til de korrekte lovbestemmelser.

Af mange årsager anbefales det derfor at få opdateret virksomhedens ansættelseskontrakter m.v., således at disse er gyldige samt efterlever og henviser til korrekt lovgivning.

Spørgsmål eller behov for rådgivning

Advokaterne Gabriel Martiny og Jan Aarup – der begge er specialister i arbejdsret – rådgiver gerne, herunder om eventuelt behov for opdatering af standarddokumenter.