Lejeret

Lejeret

WTC advokaterne yder højt specialiseret rådgivning inden for boliglejeretten og erhvervslejeretten. Vi har flere eksperter i faget, og eksempelvis har advokat René Wøhler sæde i 2 huslejenævn, hvor han som repræsentant for udlejerorganisationerne er med til at træffe afgørelser i sagerne.

Vi har stor ekspertise inden for udfærdigelse af boliglejekontrakter, som vi altid skræddersyer til det enkelte lejemål. Vi gennemgår også gerne lejekontrakter, som lejere har fået udleveret af udlejer til underskrift.

Læs artiklen: Lejeforhøjelse – hvad gør jeg?
Læs artiklen: Er en tidsbegrænset lejeaftale gyldig?

Vi fører alle slags erhvervs- og boliglejeretlige sager, eksempelvis

  • huslejeforhøjelse
  • huslejenedsættelse
  • ophævelse af lejemål på grund af manglende betaling 
  • opsigelse som følge af anden misligholdelse af lejemålet
  • fraflytningssager
  • sager om depositum

Læs artiklen: Lejer betaler ikke sin husleje – hvad gør jeg?
Læs artiklen: Istandsættelse efter lejers fraflytning – hvad gør jeg?

Vi fører sager for huslejenævn, beboerklagenævn samt for boligretten og i sidste instans for landsretten. Vi fører sager for både lejere og udlejere.

Læs artiklen: Hvilke sager behandler huslejenævnet?

Lejeretten er kompleks, hvilket ikke mindst skyldes den meget komplicerede og spredte lejelovgivning. Det kan derfor ikke anbefales at kaste sig ud i sager af lejeretlig karakter uden at have sagkyndig bistand i form af en specialiseret advokat.

Læs artiklen: Den “nye” lejelov

Hvis du som lejer eller udlejer mener, at den leje der betales for lejemålet er for høj eller lav, kan du varsle en ændring i henhold til lejelovene. Herefter vil en retlig instans træffe afgørelse, og det kan være enten et nævn eller en domstol afhængig af, hvor du bor, og hvilket lejemål det drejer sig om.

Læs artiklen: For høj husleje – boliglejemål
Læs artiklen: Opsigelse i boliglejemål

Som udlejer skal du være påpasselig med udformningen af varslinger over for dine lejere, idet lejelovgivningen er fyldt med regler, som kan medføre ugyldighed, hvis ikke varslingerne overholdes stringent.

Ved den indledende fastsættelse af lejen samt ved lejekontraktens indgåelse er der ligeledes mange faldgruber, som såvel lejer som udlejer skal være opmærksom på. Lejen kan ikke fastsættes frit, idet reglerne i lejelovene nøje regulerer, hvordan lejen skal fastsættes. Yderligere kan der være mange vigtige punkter, som der skal tages højde for i lejekontrakten. Dette hjælper vi gerne med. Et eksempel kunne være en klausul om regulering af lejen, idet det i nogle lejemål eksempelvis er ulovligt at have en årlig procentvis regulering af lejen. Et andet eksempel kunne være et vilkår om tidsbegrænsning.

Læs artiklen: Udlejers undersøgelsespligt ved fraflytning udvides.

Behandling af sager ved Husleje- og beboerklagenævn koster et lille gebyr på i øjeblikket ca. kr. 300. Derudover kan du som lejer som regel opnå retshjælp i sager, hvor udlejer har varslet en lejeforhøjelse, eller udlejer har opsagt/ophævet dit lejemål. Hvis du har fået medhold i sagen i Huslejenævnet, har du desuden krav på fri proces til sagens førelse ved Boligretten.

Hvis du ønsker at få vores vurdering af en konkret sag, er du velkommen til at kontakte os telefonisk med henblik på en indledende drøftelse. Du er også meget velkommen til at starte med at kigge i vores vidensdatabase under artikler for der at se, om vi allerede har beskrevet din problemstilling.

Medarbejdere med dette speciale

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Anders Eggert Nielsen

Anders Eggert Nielsen

Advokatfuldmægtig