Behandling af dødsbo

Behandling af dødsbo

WTC advokaterne yder specialiseret rådgivning og bistand vedrørende dødsbobehandling.

Der er mange ting, der skal tages hensyn til, når man mister en pårørende. Det kan være svært oven i sorgen over at miste et menneske, der stod én nær, tillige at skulle forholde sig til alt det praktiske og økonomiske.

Vi kan hjælpe dig i den situation. Det er ofte en god idé at bede en advokat om at hjælpe med at behandle dødsboet, specielt hvis afdøde efterlader sig større aktiver såsom virksomhed, fast ejendom, ejendom i udlandet samt, når boets værdi medfører, at boet er skattepligtigt, og der derfor skal udarbejdes selvangivelse og beregnes dødsboskat.

Arveloven angiver, hvem der skal arve (eventuelt suppleret med testamente, som afdøde havde oprettet) og dødsboskifteloven angiver, hvorledes et dødsbo skal behandles.

Bobehandlingen er afhængig af forskellige forhold, herunder familiemæssige og formuemæssige omstændigheder. Dødsboer behandles som

  • Boudlæg
  • Ægtefælleudlæg
  • Uskiftet bo
  • Privat skifte
  • Forenklet privat skifte
  • Bobestyrerbo
  • Insolvent bobestyrerbo

Skifteretten kan rådgive dig om valg af bobehandling, men hjælper ikke med den egentlige dødsbobehandling. Hvis et dødsbo skal behandles med bobestyrer, udpeger skifteretten denne, med mindre afdøde havde bestemt i sit testamente, at en bestemt person – ofte en advokat, som afdøde havde tillid til – skal være bobestyrer.

Hvis du ønsker, at dødsboet behandles som privat skifte, kan det ofte være en god idé at bede en advokat hjælpe dig med bobehandlingen.

Uanset valg af dødsbobehandling skal der betales en retsafgift. Inden 6 måneder efter dødsfaldet skal der udarbejdes en åbningsstatus, der angiver, hvilke aktiver og passiver der fandtes i dødsboet på dødsdagen. Skiftes boet privat eller som bobestyrerbo skal der tillige inden en given frist udfærdiges en særlig boopgørelse. I større dødsboer skal der også udarbejdes en selvangivelse for perioden 1. januar i dødsåret til datoen for afslutning af boet. Alt dette har vi stor erfaring i og kan hjælpe dig med.

Tidligere betalte man arveafgift – nu er det boafgift. Ægtefæller betaler ikke afgift, når de arver hinanden, børn, børnebørn og samlevere betaler 15% i boafgift. Visse alment velgørende foreninger er fritaget for at betale boafgift.

Hvis du ønsker vores vurdering af en konkret sag om dødsbobehandling eller arv, er du velkommen til at kontakte os telefonisk med henblik på en indledende drøftelse. Du er også meget velkommen til at se i vores artikelarkiv, om vi allerede har beskrevet din problemstilling i en af vores artikler.

WTC advokaterne er i øvrigt medlem af Danske Arveretsadvokater.

 

Kontakt en ekspert på området

Morten Jensen

Morten Jensen

Advokat (H) | Partner

Nete Dahl-Sørensen

Nete Dahl-Sørensen

Advokat (L)

Ditte Kjeldgaard

Ditte Kjeldgaard

Advokat

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Anders Brøndtved

Anders Brøndtved

Advokat (H)

Michelle Ljungstrøm

Michelle Ljungstrøm

Advokat (L)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)