Ansættelses- og arbejdsret

Ansættelses- og arbejdsret

WTC advokaterne A/S’ arbejdsretsafdeling hjælper mange lønmodtagere, der har behov for ansættelsesretlig sparring og rådgivning.

Vi hjælper primært lønmodtagere, der ikke er medlem af en fagforening, men anvendes dog også af lønmodtagere, der er usikre på deres fagforenings vurdering og ønsker en ”second opinion”.

Vi hjælper med at aftale vilkårene ved indgåelse af en ansættelsesaftale, herunder med drøftelser af betydningen af eventuelle konkurrence- og kundeklausuler og betydningen af den nye lov om erhvervshemmeligheder i tilknytning hertil.

Når konflikten er opstået ved eksempelvis indkaldelse til tjenstlig samtale, ved modtagelse af en opsigelse eller en bortvisning, hjælper vi lønmodtagerne hele vejen gennem sagen, uanset om sagen afsluttes med indgåelse af forlig eller med afsigelse af dom.

Vi har hjulpet en del lønmodtagere, der er opsagt i forbindelse med graviditet eller barsel, ligesom forskelsbehandlingsloven har givet anledning til en del sager.

En opsagt eller en bortvist lønmodtager vil ofte opfylde betingelserne for bevilling af fri proces. Såfremt betingelserne er opfyldt, ansøges om fri proces, og advokatbistanden vil – såfremt der bevilges fri proces – være uden omkostning for lønmodtageren.

Vi har udarbejdet artikler om ansættelseskontrakter, ferie, opsigelse m.v., som kan læses her.

Har du spørgsmål af ansættelses- eller arbejdsretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte WTC advokaterne A/S’ arbejdsretsafdeling, der består af advokaterne Gabriel L. K. Martiny, Malin Lundø Brun og Jan Aarup.

 

Kontakt en ekspert på området

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Jan Aarup

Jan Aarup

Advokat (H) |Partner