WTC-HR

WTC-HR

Det er vores erfaring, at virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, og som ikke har en HR-afdeling, alt for ofte ender i dyre og ressourcekrævende retssager, fordi de ikke har fået den nødvendige juridiske sparring inden for ansættelses- og arbejdsretlige emner.

For at imødekomme det voksende behov for juridisk ansættelsesretlig rådgivning, tilbyder vi nu WTC-HR-abonnementsordning.

 

Inkluderet i abonnementet

Som abonnementskunde får I adgang til følgende uden særskilt betaling:

  • Ved ansættelse af medarbejdere drøfter vi de mulige vilkår med jer, f.eks. behov for ansættelsesklausuler
  • Vi gennemgår jeres ansættelseskontrakter for at sikre, at de overholder gældende krav, samt at de aftalte vilkår er gyldige
  • Løbende sparring vedrørende ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger
  • Skal I opsige eller bortvise en medarbejder, så bistår vi med udfærdigelse af opsigelsen eller bortvisningen
  • Indbydelse til kurser på vores kontor vedr. ny ferielov, GDPR-compliance (persondataforordningen) og almindelige arbejdsretlige emner
  • Vi sender jer løbende relevante nyheder indenfor arbejdsretlige emner

Derudover får I 20% rabat på advokatsalær, når vi udfører ansættelses- og arbejdsretlige opgaver for jer, der ikke er omfattet af abonnementsordningen. F.eks. ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter, forhandlinger med lønmodtagere eller fagforeninger, gennemførelse af retssager for domstolene eller i arbejdsretten o. lign.

Pris og vilkår

Prisen for et abonnement er 899,- kr. ekskl. moms om måneden. Vi fakturerer kvartalsvis forud, henholdsvis 1.1, 1.4, 1.7 og 1.10. Abonnementet kan efter 3 måneder opsiges med en måneds varsel til ophør ved udgangen af et kvartal.

Spørgsmål?

Kunne I tænke jer at høre mere om WTC-HR, eller har I spørgsmål af ansættelses- eller arbejdsretlig karakter, er I altid velkommen til at kontakte  advokat Gabriel L. K. Martiny, advokat Jan Aarup eller advokat Malin Lundø Brun.

Kontaktpersoner med speciale i HR-jura

Jan Aarup

Jan Aarup

Advokat (H) |Partner

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

Malin Lundø Brun

Malin Lundø Brun

Advokat (L)