Konkurs og rekonstruktion

Konkurs og rekonstruktion

WTC advokaterne fungerer som kuratorer ved konkurser, ligesom vi medvirker ved rekonstruktion af virksomheder. Vi bistår også klienter i forbindelse med omstødelsessager, hvilket betyder, at gyldige betalinger, gaver eller andre dispositioner kan ophæves.

Det er typisk pengeinstitutter og andre kreditorer, der ønsker os indsat som kurator i et konkursbo med henblik på at afvikle konkursboet mest optimalt for kreditorerne. Derudover er vores advokater Esben Skjernov, David Slatcher, Gabriel Martiny, Casper Vahr Glorvigen, Morten Ammentorp og Morten Jensen alle optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel med henblik på at bistå særligt SKAT som kurator i konkursboer inden for både Hillerød og Helsingør retskredse. 

I forbindelse med rekonstruktioner er det typisk selskabet og selskabets pengeinstitut, der ønsker bistand til rekonstruktion af selskabet. En rekonstruktion indebærer typisk en kombination af en tvangsakkord, der kan have forskellige former, og en virksomhedsoverdragelse, der kan omfatte hele selskabet eller dele deraf. Vi har omfattende erfaring med forhandling med alle relevante parter, og vores mål er altid at skabe en levedygtig virksomhed.

Har du spørgsmål til konkurs og rekonstruktion, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt en ekspert på området

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Casper Vahr Glorvigen

Casper Vahr Glorvigen

Advokat (L) | Partner

Morten Jensen

Morten Jensen

Advokat (H) | Partner

Gabriel L. Martiny

Gabriel L. Martiny

Advokat (H) | Partner

David Slatcher

David Slatcher

Advokat (L) | Partner

Esben Skjernov

Esben Skjernov

Advokat (H) | Partner

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)