Inkasso og working capital

Inkasso og working capital

Vi er specialiserede inden for såvel udenretlig som indenretlig inddrivelse af fordringer. Vores inkassoafdeling håndterer såvel større klienter som mindre enkeltsager.

Vi har flere tusinde igangværende inkassosager, men har sat inddrivelsen i system og kan derfor tilbyde en billig og effektiv inddrivelse af dit tilgodehavende. Vi giver gerne en fast pris på inddrivelsen. Det er vigtigt for os at holde vores klienter løbende orienteret om processen, og vi informerer derfor i det omfang, som hver enkelt klient ønsker det.

Det er ekstremt vigtigt for enhver driftig erhvervsvirksomhed – uanset størrelse – at have en effektiv og rettidig debitorstyring. Det er statistisk bevist, at jo længere kredit der gives, jo vanskeligere er det at inddrive sit tilgodehavende. Yderligere belaster en manglende betaling virksomhedens likviditet og koster derfor penge samt mindsker virksomhedens råderum. Derfor opfordrer vi alle vores erhvervsklienter til at køre en hurtig rykkerprocedure, når et krav ikke betales til forfaldstid.

Vores inddrivelsesskridt består af:

• Anerkendelse af sagen
• Gennemgang af kravet/faktura,
• Vurdering af den bedste inddrivelsesmetode
• Opgørelse af kravet i hovedstol, renter og gebyrer
• Fremsendelse af inkassoskrivelse til debitor
• Indgvelse af betalingspåkrav/stævning til Retten
• Domserhvervelse
• Fogedforretning
• Udkørende fogedforretning til debitors bopæl
• Udlæg, tinglysning, denuntiation
• Sagens afslutning

I videst muligt omfang overlader vi alle omkostninger til debitor, således at inddrivelsen bliver omkostningsneutral for vores klient.

Har du spørgsmål om inkasso, er du altid velkommen til at kontakte advokat David Slatcher, advokat Pernille Mary Marie Lauritsen eller advokatfuldmægtig Stephan Margaard Svendsen.

Medarbejdere med dette speciale

Advokatfuldmægtig

M sms@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 11

Advokat og partner (L)

ds@wtc.dk
T  +45 48 22 00 40
D +45 48 22 00 12

Advokat

M pl@wtc.dk 
T +45 48 22 00 40
D +45 44 34 50 64

Relaterede artikler

Kontakt os