Fast ejendom & ejendomshandel

Fast ejendom & ejendomshandel

WTC advokaterne yder rådgivning til erhvervsdrivende vedrørende køb og salg af fast ejendom.

Vores specialiserede advokater guider dig gennem enhver transaktion vedrørende fast ejendom, uanset hvilken type erhvervsejendom, det drejer sig om – investeringsejendomme, domicilejendomme, udlejningsejendomme, mm.

Vi medvirker også til udarbejdelse af forhandlingsstrategi for køb af ejendommen, og det er derfor en god idé at kontakte os så tidligt som muligt i købsprocessen – gerne før du underskriver en aftale.

Vi hjælper købere med at identificere både muligheder og risici ved ejendommen, der påvirker købesummen, og vi gennemgår i den forbindelse samtlige relevante dokumenter og oplysninger om ejendommen. Vi drøfter på den baggrund mulighederne og udfordringerne ved ejendommen med køber og tager stilling til, hvilke krav der skal stilles ved godkendelse af handlen.

Investeringsejendomme og udlejningsejendomme

Også ved køb af investeringsejendomme og udlejningsejendomme, er der mange forhold at være opmærksom på. Det er bl.a. vigtigt at være opmærksom på de forretnings- og driftsmæssige forhold vedrørende ejendommen, såsom muligheden for lejeforhøjelse og opsigelse af eksisterende lejere.

Som advokater med speciale i fast ejendom og ejendomshandel har vi indgående kendskab vi lejeniveauerne i hele Danmark. Dette gør os i stand til at vurdere den fastsatte købesum og sikre vores klienters interesser.

Udover rådgivning vedrørende køb og salg af ejendomme, kan vi også bistå med efterfølgende administration, herunder huslejevarslinger, klager over vurderinger og ansøgninger til kommunen om ændret anvendelse.

Advokat med speciale i fast ejendom og ejendomshandel

WTC advokaterne har mange års erfaring i rådgivning om køb og salg af erhvervsejendomme, og vi gør hvad vi kan for at sikre en succesfuld ejendomstransaktion.

Har du spørgsmål vedrørende fast ejendom og ejendomshandel, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Kontakt en ekspert på området

Morten Ammentorp

Morten Ammentorp

Advokat (H) | Partner

Henrik Roslev Østergaard

Henrik Roslev Østergaard

Advokat (H) | Partner

René Wøhler

René Wøhler

Advokat (H) | Partner

Johan Klint Nielsen

Johan Klint Nielsen

Advokat (L)

Ken Torpe Christoffersen

Ken Torpe Christoffersen

Advokat (H) | Partner

Gitte Wichmann Mortensen

Gitte Wichmann Mortensen

Advokat (L)